Οι καταστροφές συμβαίνουν συχνά, δεν έχετε βρει ακόμα τα χνάρια του Θεού και εισήλθατε στην Κιβωτό των εσχάτων ημερών;

2020-06-13

«Κύριε; Πού είσαι; Πότε θα επιστρέψεις;» Για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, γενιές χριστιανών προσεύχονταν και ανυπομονούσαν για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. Τώρα οι καταστροφές είναι πλέον συχνό φαινόμενο σε όλον τον κόσμο, έχουν εμφανιστεί τα σημάδια της επιστροφής του Κυρίου και ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει. Πώς λοιπόν να αναζητήσουμε τα χνάρια του Θεού, να υποδεχτούμε την επιστροφή του Κυρίου ώστε να εισέλθουμε στην κιβωτό των εσχάτων ημερών και να αποφεύγουμε τις καταστροφές;
Η Γραφή λέει: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:7).
Ο Θεός λέει: «Εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες του Θεού - διότι εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός κι η ζωή». «Το έργο του Θεού ομοιάζει με ισχυρά εκτινασσόμενα κύματα. Κανείς δεν μπορεί να Τον περιορίζει, και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τα βήματά Του. Μόνο αυτοί που ακούν προσεκτικά τους λόγους Του, και που Τον αναζητούν και διψάνε γι' Αυτόν, μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματά Του και να λάβουν την υπόσχεσή Του. Αυτοί που δεν πραγματοποιούν όλα τα παραπάνω, θα υποβληθούν σε συντριπτική καταστροφή και άξια τιμωρία».
Μπορεί να φανεί ότι όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα μιλήσει και θα μας φέρει όλα τα μυστήρια της αλήθειας. Αν θέλουμε να βρούμε τα χνάρια του Θεού, πρέπει να αναζητήσουμε τη φωνή του Θεού, να αναγνωρίσουμε τον Κύριο από τις ομιλίες Του ώστε να ακολουθήσουμε τα βήματα του Αρνιού, να επιστρέψουμε ενώπιον του θρόνου του Θεού! Τώρα, το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» που έκφρασε ο επιστρεψάς Κύριος έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, καταθέτει μαρτυρία για το έργο των εσχάτων ημερών σε όλα τα μέρη και όλες τις χώρες. Πολλοί άνθρωποι που αναζητούν ειλικρινά την εμφάνιση του Κυρίου έχουν ακούσει τις ομιλίες του ερχομού του Κυρίου, έχουν συναντήσει τον Κύριο, και έχουν βρει το μονοπάτι τους να εισέρθουν στην Κιβωτό των εσχάτων ημερών. Ωστόσο, εσείς, που λαχτάρα για την επιστροφή του Κυρίου, έχετε ακούσει τις ομιλίες του Κυρίου τις έσχατες ημέρες και έχετε βρει τα χνάρια του Θεού;

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε