Ποια είναι η σοφία του Θεού που κρύβεται πίσω από τη γέννηση του Κυρίου Ιησού στην φάτνη;

2020-04-20

Η Βίβλος καταγράφει: «Και είπε προς αυτούς ο άγγελος· Μη φοβείσθε· διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς· θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη» (Κατά Λουκάν 2:10-12). Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός και ο Σωτήρας που σώζει όλη την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τη σκέψη μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έπρεπε να γεννηθεί σε ένα υπέροχο παλάτι, αλλά γιατί ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε σε μια μικρή φάτνη; Οι σκέψεις του Θεού είναι υψηλότερες από αυτές των ανθρώπων, όλα όσα κάνει ο Θεός σίγουρα έχουν νόημα, πρέπει να υπάρχει η σοφία του Θεού σε αυτό. Τι θέλει ο Θεός να μας πει μέσα από αυτό το πράγμα που δεν συμμορφώνεται με τις αντιλήψεις μας; Εάν κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού πίσω από αυτό, θα μας ωφελήσει πολύ για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα που αφορούν την επιστροφή του Κυρίου στο μέλλον.

Υπάρχει η σοφία του Θεού πίσω από τη γέννηση του Κυρίου Ιησού στην φάντη. Εάν ο Θεός ερχόταν στη γη με μια ψηλή εικόνα και γεννιόταν σε μια ευγενή οικογένεια, θα ήταν σύμφωνο με τις αντιλήψεις και τις φαντασίες των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία αν ένας καλός άνθρωπος ή ένας κακός άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, λατρεύει τον Θεό, τότε δεν θα μπορούσε να ειδωθεί ότι ποιος πιστεύει πραγματικά στον Θεό και Τον υπακούει, ποιος αντιστέκεται στον Θεό. Το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε στην φάτνη αποκάλυψε όλους εκείνους που πίστευαν στον Θεό. Εκείνοι που υπάκουαν αληθινά στον Θεό δεν έκριναν τον Θεό επειδή ο τόπος γέννησής του Θεού δεν ήταν σύμφωνος με τις δικές τους αντιλήψεις, αλλά προσπάθησαν να αναζητήσουν, να δεχτούν και να υπακούσουν, όπως οι σοφοί μάγοι από την Ανατολή, όταν είδαν τον Κύριο Ιησού που μόλις γεννήθηκε στην φάτνη, μπόρεσαν να Του προσκύνησαν. Όμως, εκείνοι που ήταν πρόθυμοι να αντισταθούν στον Θεό αποκαλύφθηκαν μέσω του θαυμασίου και σοφού έργου του Θεού, όπως οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πίστευαν ότι ο Μεσσίας έπρεπε να είναι ευγενής γέννηση και να γεννηθεί στο παλάτι. Η εκπλήρωση των γεγονότων έπληξε τις αντιλήψεις και τις φαντασίες τους. Έκρισαν, αντιστάθηκαν και καταδίκασαν τον Θεό επειδή ο Κύριος Ιησούς ήταν γιος ενός ξυλουργού και γεννήθηκε σε μια φάτνη. Με αυτόν τον τρόπο, πίστευαν στον Θεό, αλλά αντιστάθηκαν στον Θεό, αποκαλύφθηκαν ότι δεν είχαν παραμικρό φόβο Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, το καλό και το κακό διαχωρίζονται φυσικά.

Γνωρίζουμε ότι οι σκέψεις του Θεού είναι υψηλότερες από αυτές των ανθρώπων. Όσο περισσότερο το έργο του Θεού δεν συμμορφώνεται με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, τόσο περισσότερο χρειάζεται να αναζητήσουμε την αλήθεια σε αυτό. Αντιμέτωποι με το έργο του Θεού που δεν είναι σύμφωνο με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, θα ήμασταν πεισματικά προσκολλημένοι στις δικές μας αντιλήψεις και φαντασίες και θα αρνηθούμε να δεχτούμε, ή θα αναζητήσουμε, θα δεχθούμε και θα υπακούσουμε, θα ήταν εύκολο να αποκαλυφθούν οι άνθρωποι. Αρχικά οι Φαρισαίοι άρχισαν να καταδικάσουν και να αντισταθούν επειδή το έργο του Θεού δεν ήταν σύμφωνο με τις αντιλήψεις τους και τελικά κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό με τη Ρωμαϊκή κυβέρνηση και διέπραξαν το μέγιστο των αμαρτημάτων. Τα διδάγματα από την αποτυχία τους είναι μια προειδοποίηση για μας. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Πώς μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την επανάληψη των λαθών των Φαρισαίων;

Ένα πνευματικό βιβλίο λέει: «Η εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβασθεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, κι επιπλέον ο Θεός δεν μπορεί να εμφανιστεί κατ' εντολή του ανθρώπου. Ο Θεός κάνει τις δικές Του επιλογές και τα δικά Του σχέδια όταν εκτελεί τα έργα Του. Επίσης, έχει τους δικούς Του σκοπούς καθώς και τις δικές Του μεθόδους. Δεν είναι απαραίτητο για τον Θεό να συζητά το έργο που κάνει με τον άνθρωπο ή να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να ενημερώνει όλους και κάθε άνθρωπο σχετικά με το έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού κι επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ' όλους. Αν επιθυμείς να είσαι μάρτυρας της εμφάνισης του Θεού, αν επιθυμείς να ακολουθήσεις τα χνάρια του Θεού, τότε πρέπει πρώτα να υπερβείς τις αντιλήψεις σου. Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο, κι ακόμη περισσότερο δεν πρέπει να Τον κλείσεις στα δικά σου όρια και να Τον περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις. Αντίθετα, θα πρέπει να ρωτάς πώς θα πρέπει να αναζητήσεις τα χνάρια του Θεού, πώς θα πρέπει να δεχτείς την εμφάνιση του Θεού και πώς θα πρέπει να αποδεχτείς το νέο έργο του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια, πρέπει να αναζητά, να αποδέχεται και να υπακούει».

•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈•✼


© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε