Για ποιον λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δημιουργεί φήμες εναντίον της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού; (1)

2020-01-04

Της Λι Τσεν

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για τον Παντοδύναμο Θεό και την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Το 1991, ο ενσαρκωμένος Θεός εμφανίστηκε με το όνομα «Παντοδύναμος Θεός» και ξεκίνησε το έργο Του στην Κίνα. Πάνω στη βάση του λυτρωτικού έργου του Κυρίου Ιησού την Εποχή της Χάριτος, Εκείνος επιτελεί το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, όπως προφητεύει η Βίβλος. Ξεκλειδώνει όλα τα μυστήρια στο σχέδιο διαχείρισης των έξι χιλιάδων χρόνων του Θεού για το ανθρώπινο είδος, και εκφράζει όλες τις αλήθειες για να εξαγνίσει και να σώσει το ανθρώπινο είδος. Εξαιτίας της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, πολλοί πιστοί που πιστεύουν χρόνια στον Κύριο, σε όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα, έχουν επιβεβαιώσει μέσα από την ανάγνωση των λόγων Του πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει, και έτσι έχουν δεχθεί το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξεκίνησαν να ακολουθούν τον Παντοδύναμο Θεό, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού σταδιακά επεκτάθηκε. Κατά συνέπεια, όπως όλες οι κατ' οίκον εκκλησίες στην Κίνα, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού καταπιέστηκε και υπέστη συνεχείς διώξεις από την αθεϊστική κυβέρνηση του ΚΚΚ. Ειδικά από τη στιγμή που το ευαγγέλιο της βασιλείας διαδόθηκε ευρέως το 2012, η κυβέρνηση του ΚΚΚ κατασκευάζει φήμες για να συκοφαντήσει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, μέσω των ΜΜΕ. Εν τω μεταξύ, κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να καταδιώξει και να συλλάβει τους πιστούς του Παντοδύναμου Θεού. Έτσι, τα μάτια του κόσμου είναι τώρα στραμμένα στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση του ΚΚΚ χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να διαδώσει διάφορες φήμες για να κηλιδώσει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, χωρίς όρια. Ισχυρίζεται πως «Ο χριστιανισμός δηλώνει δημοσίως πως η οικογένεια είναι σημαντική και πως οι μητέρες δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους. Όμως, στο Πεκίνο μόνο, περίπου τριάντα χιλιάδες οικογένειες έχουν εγκαταλειφθεί από τους πιστούς του Παντοδύναμου Θεού. Παρατούν τις οικογένειές τους για να κηρύξουν το ευαγγέλιο∙ συνεπώς, πολλές οικογένειες έχουν διαλυθεί» και «Οι πιστοί του Παντοδύναμου Θεού όλοι απαρνούνται τις οικογένειές τους και δεν φροντίζουν τα παιδιά τους». Όταν δεις αυτές τις κατηγορίες, θα τις πιστέψεις, θα τις υποψιαστείς ή θα θελήσεις να τις διερευνήσεις; Ας συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί.

Είναι νόμος του ουρανού και αρχή της γης να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, οπότε πώς μπορούν οι φήμες για διαλυμένες οικογένειες να είναι λογικές;

Το ΚΚΚ εξαπατά τους ανθρώπους λέγοντας: «Ο χριστιανισμός δηλώνει δημοσίως πως η οικογένεια είναι σημαντική». Παραπλανά τους ανθρώπους πως η εκκλησία την Εποχή της Χάριτος έδινε σημασία στο να διατηρούνται οι οικογένειες άθικτες, ενώ η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού επιτρέπει στους πιστούς να εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους. Όμως, παρακαλώ, θυμήσου πως η αθεϊστική κυβέρνηση του ΚΚΚ δεν παραδέχεται καν πως υπάρχει Θεός, οπότε πώς μπορεί να καταλάβει σωστά τον χριστιανισμό; Είναι η προπαγάνδα της αξιόπιστη; Δυο χιλιάδες χρόνια πριν, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε όσους τον ακολουθούσαν: «Εάν τις έρχηται προς εμέ και δεν μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου». (Λουκ. 14:26) «Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού·» (Ματθ. 10:37) «Ούτω λοιπόν πας όστις εξ υμών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου». (Λουκ. 14:33) «Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται». (Ματθ. 22:37-40) Από τα λόγια του Κυρίου, μπορούμε να δούμε πως ο Κύριος Ιησούς δεν δίδαξε τους ανθρώπους να αγαπούν μόνο την οικογένεια και τους συγγενείς τους. Δίδαξε τους ανθρώπους πως, αν δίδαξε την οικογένεια και τους συγγενείς τους περισσότερο από τον Θεό, τότε ήταν ανάξιοι να είναι μαθητές Του. Το ότι ο Θεός μας δίνει μια οικογένεια είναι για να μας κάνει να τιμήσουμε τους γονείς μας, να αγαπήσουμε τον σύζυγό μας και να δοξάσουμε Εκείνον και να ευεργετήσουμε την οικογένειά μας. Αλλά η πρόθεση του Θεού δεν είναι να μας κάνει να ξεχάσουμε Εκείνον για χάρη της οικογένειάς μας. Διότι ο σκοπός του Θεού για τη δημιουργία του ανθρώπινου γένους είναι να μας επιτρέψει να Τον λατρέψουμε, να Τον δηλώσουμε, να εκτελέσουμε το θέλημά Του και να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας ως δημιουργημένων πλασμάτων πάνω στη γη. Από τη στιγμή που πιστεύουμε στον Θεό, πρέπει να Τον μεγαλύνουμε και να τον εξυμνούμε στο κάθε τι. Κάθε στιγμή, πρέπει να βάζουμε την αποστολή Του πρώτα, και τις προσωπικές μας υποθέσεις στη συνέχεια. Όταν ο Θεός μάς καλεί, πρέπει να είμαστε σε θέση να βάλουμε στην άκρη τα προσωπικά μας συμφέροντα χωρίς δισταγμό, για να δαπανήσουμε τους εαυτούς μας για Εκείνον και να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις Του. Αυτή είναι η πιο σημαντική αρχή στη συμπεριφορά των πιστών του Θεού, και δείχνει συνείδηση και λογική. Κάνοντας αυτό, θα είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ο δε είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω ότι δεν είναι ουδείς, όστις αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον». (Λουκ. 18:29-30) Από αυτούς τους στίχους, βλέπουμε πως η φράση: «Ο χριστιανισμός δηλώνει δημοσίως πως η οικογένεια είναι σημαντική», την οποία χρησιμοποιεί το ΚΚΚ, δεν έχει βάση. Μόνο τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια. Εφόσον πιστεύουμε στον Θεό, πρέπει να πιστεύουμε στα λόγια Του και να κάνουμε πράξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις Του. Αν μια εκκλησία καλλιεργεί μόνο να επικεντρωνόμαστε στην οικογένεια και να δίνουμε σημασία στην υλική ζωή, αυτή η εκκλησία δεν αποτελεί μέρος του αληθινού χριστιανισμού. Μια αληθινή εκκλησία είναι κάτω από την εξουσία του λόγου του Θεού και της αλήθειας, και οι πιστοί της όλοι κάνουν πράξεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Αν ένας χριστιανός απλώς απολαμβάνει τις ευλογίες της οικιακής αρμονίας και τη χαρά των οικογενειακών συγκεντρώσεων, και θεωρεί την οικογένεια και τους συγγενείς του/της πιο σημαντικούς από την υπακοή στον Θεό και την ικανοποίησή Του, θα παραβιάσει εντελώς το θέλημα του Θεού και δεν θα θεωρείται αληθινός χριστιανός. Ακόμη κι αν η οικογένειά του ζει αρμονικά και αγαπούν ο ένας τον άλλο, πώς μπορεί να πάρουν την έγκριση του Θεού; Όποιος μόνο απολαμβάνει τη χάρη του Θεού αλλά αγνοεί το θέλημα του Θεού, είναι ένας αγνώμων. Αυτό είναι ακριβώς όπως πολλές σύγχρονες σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και παιδιά.

Οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τα βοηθούν να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους και τις καριέρες τους. Όμως όταν εκείνα μεγαλώνουν, φροντίζουν μόνο τη δική τους μικρή οικογένεια αντί να νοιάζονται για τους γονείς τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αγνώμονες και τους δεν έχουν καθόλου ανθρωπιά. Οπότε, η γνώμη του ΚΚΚ πως «Οι πιστοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού εγκαταλείπουν οικογένειες και παιδιά και διαλύουν οικογένειες κηρύττοντας το ευαγγέλιο» είναι τελείως παράλογη.

Κοιτάζοντας πίσω στην Εποχή του Νόμου, ο προφήτης Σαμουήλ είχε προσαχθεί στον ναό και αφιερώθηκε στον Ιεχωβά Θεό από τη μητέρα του, μόλις απογαλακτίστηκε∙ ο προφήτης Ιερεμίας άφησε τους γονείς του πριν παντρευτεί, και σε ολόκληρη τη ζωή του διέδιδε τα λόγια του Ιεχωβά Θεού στα πέρατα της γης∙την Εποχή της Χάριτος, οι δώδεκα απόστολοι, συμπεριλαμβανομένων του Πέτρου και του Ιωάννη, όλοι έβαλαν στην άκρη τις οικογένειές τους, τα σπίτια και τη γη τους για να ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού. Ειδικά έπειτα από την ανάληψη του Κυρίου Ιησού στους ουρανούς, πολλοί μαθητές και απόστολοι περιπλανιόνταν για χρόνια για να διαδώσουν το ευαγγέλιο του Κυρίου σε άλλες χώρες. Εγκατέλειψαν και διέλυσαν αυτοί οι προφήτες και απόστολοι τις οικογένειές τους; Ο βρετανός ιεραπόστολος Χάντσον Τέιλορ ήρθε στην Κίνα για να διαδώσει το ευαγγέλιο όταν ήταν είκοσι δύο ετών, και πέθανε στην Κίνα∙ η αμερικανίδα ιεραπόστολος Λότι Μουν έφθασε στην Κίνα για να διαδώσει το ευαγγέλιο όταν ήταν τριάντα τριών ετών και πέθανε στο πλοίο επιστρέφοντας στην Αμερική στα εβδομήντα της. Υπήρξαν επίσης πολλοί άλλοι ιεραπόστολοι από άλλες χώρες, που έκαναν μακρινά ταξίδια και έφεραν τον σπόρο του ευαγγελίου στην Κίνα. Ήρθαν στην Κίνα για να διαδώσουν το ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Μπορούμε να πούμε πως διέλυσαν τις οικογένειές τους επειδή διέδιδαν το ευαγγέλιο; Δεν θα τους άρεσε να απολαμβάνουν τη χαρά της οικογενειακής ζωής; Φυσικά θα τους άρεσε! Αλλά έκαναν το ιεραποστολικό έργο τους επειδή ήξεραν πως ήταν η λύτρωση της σταύρωσης του Θεού που συγχώρεσε τις αμαρτίες τους και τους έσωσε από τη βία∙έλαβαν τη μεγαλύτερη σωτηρία του Θεού και είδαν τις πράξεις του Θεού. Θυμόνταν συνεχώς τη διδασκαλία του Κυρίου: «Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή». (Ματθ. 22:37-38) Ως δημιουργημένα πλάσματα, ήξεραν πως πρέπει να θυσιάσουν για τον Θεό, να αφοσιωθούν στη διάδοση του ευαγγελίου και να κάνουν περισσότερες ψυχές να επιστρέψουν στον Θεό. Σκέψου την ιστορία των δύο χιλιάδων χρόνων της Εποχής της Χάριτος. Αν δεν ήταν εκείνοι οι απόστολοι, οι μαθητές και οι ιεραπόστολοι που αφιέρωσαν και έχασαν τις ζωές τους στο έργο του ευαγγελίου ο ένας μετά τον άλλο, τότε πώς θα μπορούσαμε εμείς, γεννημένοι σ' αυτήν τη χώρα που την κυβερνά μια αθεϊστική κυβέρνηση, να απολαύσουμε τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού; Πώς θα μπορούσε το ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού να έχει διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο;

Από: Ακολουθήστε τα βήματα του Ιησού Χριστού

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈•✼

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε