«Πώς να αναζητάς τα χνάρια του Θεού»

2020-06-04

Υμνοι «Πώς να αναζητάς τα χνάρια του Θεού»

Ενώ αναζητούσες τα χνάρια του Θεού, αγνόησες τα λόγια

που λένε ότι «ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή».

Έτσι όταν πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν την αλήθεια,

δεν πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τα χνάρια του Θεού

κι ακόμη χειρότερα δεν αναγνωρίζουν την εμφάνιση του Θεού.

Τι σοβαρό λάθος είναι αυτό!

Η εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβαστεί

με τις αντιλήψεις ή τις επιθυμίες του ανθρώπου,

o Θεός έχει τις δικές Του επιλογές, σκοπούς και σχέδια όταν εργάζεται.

Έτσι λοιπόν, εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού,

πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού και τα λόγια του Θεού.

Εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού,

κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού.

Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός,

κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός κι η ζωή.

Δεν είναι απαραίτητο για τον Θεό να συζητά το έργο που κάνει με τον άνθρωπο

ή να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου.

Αυτή είναι η διάθεση του Θεού κι επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ' όλους.

Αν επιθυμείς να είσαι μάρτυρας της εμφάνισης του Θεού,

αν επιθυμείς να ακολουθήσεις τα χνάρια του Θεού,

τότε πρέπει πρώτα να υπερβείς τις αντιλήψεις σου.

Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο,

κι ακόμη περισσότερο δεν πρέπει να Τον περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις.

Θα πρέπει να ρωτάς πώς θα πρέπει να αναζητήσεις τα χνάρια του Θεού,

πώς θα πρέπει να δεχτείς την εμφάνιση του Θεού

και πώς θα πρέπει να αποδεχτείς το νέο έργο του Θεού.

Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια,

πρέπει να αναζητά, να αποδέχεται και να υπακούει.

Έτσι λοιπόν, εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού,

πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού και τα λόγια του Θεού.

Εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού,

κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού.

Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός,

κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός κι η ζωή.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε