Μόνο όσοι ακολουθούν το θέλημα του Θεού είναι σε θέση να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών

2019-03-09

Κλιπ ταινίας "Η Αναμονή" - Μόνο όσοι ακολουθούν το θέλημα του Θεού είναι σε θέση να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών

Ποιο είδος ανθρώπου θα αρπαχτεί μέσα στη βασιλεία των ουρανών; Ο Κύριος Ιησούς είπε «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 7:21). Μα ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν πως το να ακολουθούν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα, σημαίνει απλώς να είναι πιστοί στο όνομα του Κυρίου, να Τον υπηρετούν άγρυπνα και να υπομένουν τον πόνο από τον σταυρό που κουβαλάνε, και πως αν κάνουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται απλώς να διατηρούμε στάση αναμονής αναφορικά με τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου έτσι ώστε να αρπαχτούμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Συμφωνούν αυτές οι ιδέες με τις απαιτήσεις του Κυρίου; Αυτό το κλιπ θα σας δείξει.

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». (Ματθ. 7:21-23) Από αυτό το εδάφιο, βλέπουμε ότι ο Ιησούς είπε ότι οι άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών μόνο εκτελώντας το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Πώς να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού; Αυτό το βίντεο να μας πει την απάντηση.

Από: Ακολουθήστε τα βήματα του Ιησού Χριστού

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε