Γιατί ο Κύριος Ιησούς έδωσε στον Πέτρο τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών

2020-01-03

Γιανγκ Κινγκ

Ήμουν σε σύγχυση διαβάζοντας τις Γραφές

Σήμερα το πρωί, έπειτα από την πρωινή προσευχή μου, άνοιξα τη Βίβλο και διάβασα το κεφάλαιο 16, εδάφιο 19 του Ευαγγελίου του Ματθαίου όπου ο Κύριος Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσης επί της γης, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ό,τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 16:19). Καθώς διάβαζα τα εδάφια, σκέφτηκα: Υπήρχαν δώδεκα απόστολοι του Κυρίου Ιησού, αλλά γιατί έδωσε τα κλειδιά στον Πέτρο παρά στους υπόλοιπους; Τι έκανε ο Πέτρος που ευχαρίστησε τόσο τον Κύριο; Αν μπορέσω να καταλάβω αυτές τις ερωτήσεις και να ενεργήσω σύμφωνα με τις πράξεις του Πέτρου, τότε δεν θα κερδίσω κι εγώ τον έπαινο του Κυρίου και στο μέλλον θα εισέλθω στη βασιλεία των ουρανών; Ωστόσο, εξακολουθούσα να μην καταλαβαίνω όταν διάβασα αυτά τα εδάφια αρκετές φορές, και έπειτα έπρεπε να πάρω πρώτα το πρωινό μου και να πάω στη δουλειά.

Βρήκα τις απαντήσεις όταν συμβουλεύτηκα μια συνάδελφό μου

Την ώρα του διαλείμματος για το μεσημεριανό, ρώτησα μία συνάδελφο που πιστεύει στον Κύριο, και ήταν πρόθυμη να με βοηθήσει.

Μου είπε, «Κατά το παρελθόν με προβλημάτιζε και εμένα η γραφή. Διάβασα το κατά Ματθαίον 16: 13-19 αρκετές φορές και συλλογιζόμουν με προσοχή. Δόξα τω Θεώ για τη διαφώτισή Του. Κατάλαβα το θέλημα του Θεού.

Στο κατά Ματθαίον 16:13-16 μπορούμε να δούμε ότι όταν ο Κύριος Ιησούς ρώτησε αρκετούς από τους μαθητές Του, «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου;» κάποιοι από αυτούς είπαν ότι ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κάποιοι είπαν ότι ήταν ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας, και μόνο ο Πέτρος είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, Ο Υιός του ζωντανού Θεού.» Από αυτό, μπορούμε να καταλάβουμε ότι από τους δώδεκα αποστόλους, μόνο ο Πέτρος ήξερε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας - ο Χριστός. Από το έργο και τα λόγια Του, ο Πέτρος μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι ο Κύριος Ιησούς ήλθε από το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει σημασία πόσο καταδίκαζαν οι Φαρισαίοι, επιτίθονταν και έκριναν τον Κύριο Ιησού, εκείνος δεν εξαπατήθηκε αλλά απλά υπάκουσε στην καθοδήγηση και το θέλημα του Αγίου Πνεύματος και ακολούθησε τον Κύριο Ιησού όλο τον καιρό. Από αυτό, ξέρουμε ότι ο Πέτρος είχε πραγματική γνώση για τον Κύριο Ιησού. Επιπλέον, όταν ήρθαν οι στρατιώτες να συλλάβουν τον Κύριο, ο Πέτρος πετάχτηκε μπροστά για να προστατέψει τον Κύριο και έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Η πράξη του ήταν το αποτέλεσμα του να είναι θερμόαιμος και λίγο αγενής, το οποίο δεν ήταν σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία, μπροστά σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο, με αυτό που έκανε ο Πέτρος έδειξε ότι αληθινά αγαπούσε τον Κύριο. Εξάλλου, αφού ο Κύριος αναστήθηκε από τους νεκρούς και ανέβηκε στον ουρανό, ο Πέτρος ποίμανε τις εκκλησίες σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου και, τελικά, σταυρώθηκε ανάποδα για τον Κύριο, τρόπο με τον οποίο έγινε μάρτυρας με όμορφο και ηχηρό τρόπο. Από αυτά, μπορούμε επίσης να δούμε ότι ο Πέτρος αγαπούσε αληθινά τον Κύριο, αλλιώς δε θα ρίσκαρε τη ζωή του για να προστατέψει τον Κύριο, ούτε θα δεσμευόταν να ακολουθήσει τον Κύριο μέχρι θανάτου και να κηρύξει το ευαγγέλιό Του, πόσο μάλλον να φέρει μαρτυρίες υποταγής στον Θεό μέχρι θανάτου και να τον αγαπάει στο έπακρο.»

Έγνεψα και είπα, «Σωστά. Ανάμεσα στους δώδεκα αποστόλους, μόνο ο Πέτρος αναγνώρισε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Χριστός. Ο Πέτρος όντως είχε αληθινή γνώση του Κυρίου.»

Η συνάδελφός μου συνέχισε να μιλάει, «Ο Κύριος Ιησούς είπε, "Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή." (Ματθ. 22:37-38) "Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάττει· και ο λόγος, τον οποίον ακούετε, δεν είναι ιδικός μου, αλλά του πέμψαντός με Πατρός." (Ιωάν. 14:23-24) "Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς." (Ματθ. 7:21) Ο Πέτρος τήρησε τη μεγαλύτερη εντολή - να αγαπήσει τον Κύριο, οπότε δεν τον έπιασαν οι στρατιώτες και μπόρεσε να προστατέψει τον Κύριο, και μπόρεσε ακόμα και να παραδώσει τη ζωή του και να καρφωθεί ανάποδα στο σταυρό για χάρη του Κυρίου, υπακούοντας τον Κύριο μέχρι το θάνατο. Αυτό ήταν αρκετό για να δείξει ότι ήταν ο άνθρωπος που ακολούθησε την οδό του Κυρίου. Το ότι ο Κύριος Ιησούς έδωσε στον Πέτρο τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος τον αγαπούσε και ότι η αναζήτησή του ήταν αποδεκτή από τον Κύριο. Προκειμένου να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών, θα πρέπει να μιμηθούμε τον Πέτρο και να είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε και γνωρίζουμε τον Κύριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα λάβουμε τις υποσχέσεις Του.»

Όταν άκουσα τα λόγια της, είδα το φως και είπα, «Φαίνεται ότι δίνοντας ο Κύριος στον Πέτρο τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών δείχνει τις ειλικρινείς Του προθέσεις και προσδοκίες για την ανθρωπότητα. Τότε πώς ο Πέτρος συγκεκριμένα επιδίωξε να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Κύριο;»

Μόνο μιμούμενοι την επιδίωξη του Πέτρου θα λάβουμε την αποδοχή του Κυρίου

Ακούγοντας τα λόγια μου, πήρε ένα τάμπλετ και μου είπε με χαρά, «Σχετικά με το πώς ο Πέτρος επιδίωξε να αγαπήσει και να γνωρίσει τον Κύριο, διάβασα δυο κείμενα με λόγια από μια ιστοσελίδα του ευαγγελίου, τα οποία το εξηγούν πολύ καθαρά. Επίτρεψέ μου να τα διαβάσω για σένα.

"Ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού για πολλά χρόνια και είδε στον Ιησού πολλά πράγματα που δεν έχουν οι άνθρωποι. ... Η κάθε κίνηση του Ιησού λειτουργούσε σαν υπόδειγμα στη ζωή του, ενώ τα κηρύγματα του Ιησού χαράχτηκαν έντονα στην καρδιά του. Ήταν ιδιαίτερα συμπονετικός και αφοσιωμένος στον Ιησού και δεν είχε ποτέ παράπονα από Αυτόν. Γι' αυτόν τον λόγο, έγινε η πιστή συντροφιά του Ιησού όπου κι αν Αυτός πήγαινε. Ο Πέτρος παρατηρούσε τις διδαχές του Ιησού, τον ευγενικό Του λόγο, καθώς και το τι έτρωγε, τι φορούσε, την καθημερινότητά Του και τα ταξίδια Του. Ακολουθούσε το παράδειγμα του Ιησού με κάθε τρόπο. Δεν ήταν αυτάρεσκος, αντιθέτως απαλλάχθηκε από όλα τα προηγούμενα παρωχημένα πράγματά του και ακολούθησε το παράδειγμα του Ιησού στον λόγο και στην πράξη. Τότε ήταν που ένιωσε πως οι ουρανοί και η γη και τα πάντα βρίσκονταν στα χέρια του Παντοδύναμου και, για τον λόγο αυτό, δεν είχε επιλογή παρά να εισπνεύσει όλο αυτό που ήταν ο Ιησούς για να λειτουργήσει ως το υπόδειγμά του."

"Μετά από μια περίοδο εμπειριών, ο Πέτρος είδε στον Ιησού πολλές από τις πράξεις του Θεού, είδε το κάλλος του Θεού, και είδε πολλά στοιχεία της ύπαρξης του Θεού στον Ιησού. Επίσης, είδε ότι ο λόγος του Ιησού δεν μπορούσε να έχει εκφραστεί από άνθρωπο, και ότι το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς δεν μπορούσε να έχει γίνει από άνθρωπο. Επιπλέον, και στον λόγο και τις πράξεις του Ιησού, ο Πέτρος είδε πολλά από τη σοφία του Θεού και πολύ θεϊκό έργο. Κατά τη διάρκεια των εμπειριών του, δεν γνώρισε μόνο τον εαυτό του, αλλά επικεντρώθηκε και στην παρατήρηση των πράξεων του Ιησού, από τις οποίες ανακάλυψε πολλά καινούργια στοιχεία· δηλαδή, ότι υπήρχαν πολλές εκφάνσεις του πρακτικού Θεού στο έργο που επιτελούσε ο Θεός μέσω του Ιησού, και ότι ο λόγος, οι πράξεις, οι τρόποι με τους οποίους ο Ιησούς καθοδήγησε τις εκκλησίες, και το έργο που πραγματοποίησε, διέφεραν από όσα θα έκανε ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Έτσι, από τον Ιησού πήρε πολλά μαθήματα που έπρεπε να πάρει, και μέχρις ότου ο Ιησούς καρφώθηκε στον σταυρό, είχε αποκτήσει κάποια γνώση του Ιησού - μια γνώση που αποτέλεσε τη βάση της διαχρονικής πίστης του στον Ιησού, και της σταύρωσής του ανάποδα για χάρη του Ιησού.

Ακούγοντας τα λόγια της, της είπα, «Φαίνεται ότι όταν ο Πέτρος ζούσε με τον Ιησού Χριστό, έδωσε μεγάλη προσοχή στο να παρατηρεί τα λόγια Του και τα πράγματα που έκανε.»

Εκείνη είπε, «Ναι, από αυτά τα δυο κείμενα μπορούμε να δούμε ότι ο Πέτρος επιθυμούσε να μάθει τον Κύριο. Όταν ήταν σε επαφή με τον Κύριο Ιησού, παρατηρούσε κάθε Του λέξη και πράξη. Στον Ιησού Χριστό, είδε ένα μεγάλο μέρος της Θεϊκής Του ύπαρξης. Για παράδειγμα, τα λόγια Του είναι γεμάτα με εξουσία και δύναμη, κανείς δεν είναι ικανός να κάνει το έργο Του, κανείς δεν έχει το έλεός Του, την αγάπη, την υπομονή και την ανοχή απέναντι στον άνθρωπο. Επιπλέον, από τους διαφορετικούς τρόπους που ο Κύριος Ιησούς αντιμετώπισε τους απλούς ανθρώπους και τους Φαρισαίους, ο Πέτρος μπορούσε να δει την αγιότητα και τη δικαιοσύνη Του. Οι αποκαλύψεις και η ζωή του Κυρίου είναι όλα θετικά πράγματα, μπορούν να φέρουν το φως στον άνθρωπο, και ούτω καθεξής. Ο Πέτρος είδε πολλές αξιαγάπητες πλευρές του Θεού στον Κύριο Ιησού, και αυτές προκάλεσαν την αγάπη Του για τον Κύριο. Πήρε τον Κύριο Ιησού ως υπόδειγμα, γνώριζε το θέλημά Του και είχε τη μέγιστη πίστη σε Εκείνον, ποιμαίνοντας τις εκκλησίες και διαδίδοντας το ευαγγέλιό Του. Εξάλλου, ο Πέτρος κράτησε σταθερά τα λόγια Του στο νου του, και πάντα τα μελετούσε και τα έκανε πράξη. Και εξέταζε τα ίδια του τα λόγια και τις πράξεις κάθε στιγμή. Αν διαπίστωνε ότι δεν ικανοποιούσε την επιθυμία του Θεού, τότε θα ένιωθε μετανοιωμένος, και θα έβρισκε έναν κατάλληλο τρόπο να κάνει το καλύτερο για να ικανοποιήσει τον Θεό. Επιπλέον, ο Πέτρος στάθηκε ως ίσος στους υπόλοιπους ενώ εργαζόταν και δεν έβαλε τον εαυτό του στη θέση ενός από τους μαθητές του Κυρίου Ιησού, αλλά μόνο αγαπούσε τον Κύριο και εκπλήρωνε το καθήκον του ως πλάσμα του Θεού. Όσο και αν συνάντησε τη γελοιοποίηση από τους άπιστους ή την καταδίωξη από τους κυβερνώντες, δεν παραπονέθηκε ενάντια στον Θεό. Όσες κακουχίες και αν υπέφερε και όσες δοκιμασίες και αλλαγές και αν αντιμετώπισε, η αγάπη του για τον Κύριο δεν άλλαξε ποτέ. Λόγω της αναζήτησής του, τελικά θα μπορούσε να υπακούσει τον Θεό μέχρι το θάνατο και να αγαπήσει τον Θεό στο μέγιστο και να καρφωθεί ανάποδα στο σταυρό για χάρη του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς ευνόησε την ανθρωπιά του και την αναζήτησή του να πιστεύει στον Θεό, και γνώριζε ότι ήταν ο πιο άξιος να του εμπιστευτεί τα πάντα και τα πιο αξιόπιστα. Ως εκ τούτου, ο Κύριος Ιησούς είπε, "Μακάριος είσαι, Σίμων, υιέ του Ιωνά ... και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου ... Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών" (Ματθ. 16:17-19)

Όταν η συνάδελφός μου τελείωσε τα λόγια της, αισθάνθηκα ένα ιδιαίτερο φως μέσα και πραγματικά αισθάνθηκα ότι ο Θεός μπορεί να δει βαθιά στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν είναι επειδή ο Κύριος Ιησούς επαίνεσε τον Πέτρο και του έδωσε τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Στο παρελθόν, λόγω των τριών αρνήσεων του Πέτρου στον Κύριο, δεν κατάλαβα γιατί ο Κύριος τον επαίνεσε. Τώρα, συνειδητοποίησα ότι ήμουν τόσο ανόητη και ανίδεη. Ο Κύριος έλαβε υπόψιν την ουσία ενός ανθρώπου, αλλά εγώ σκέφτηκα τις στιγμιαίες εκφράσεις του. Αν δεν έβαζα τις αντιλήψεις μου στην άκρη και να αναζητήσω το θέλημα του Κυρίου, πώς θα μπορούσα να καταλάβω; Μέσω της συναναστροφής με τη συνάδελφό μου, ήξερα ότι ο Πέτρος αγαπήθηκε από τον Θεό και αυτός είναι το υπόδειγμα μας. Αν και δεν μπορώ να ζήσω με τον κύριο σήμερα, μπορώ ακόμα να μιμηθώ τον Πέτρο στο να επιδιώκω να γνωρίσω τον Κύριο, την αγάπη του Κυρίου και να κάνω πράξη τα λόγια Του στην πραγματική ζωή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να λάβω τον έπαινο του Κυρίου και να έχω την ευκαιρία να μπω στη βασιλεία των ουρανών.

Είπα στη συνάδελφό μου, «Δόξα τον Κύριο για την καθοδήγησή Του, γιατί μου επιτρέπει να ακούσω τόσο καλό κήρυγμα και να έχω άφθονους καρπούς. Δόξα στον Κύριο! Αμήν!»

Είπε χαμογελώντας, «Δόξα στον Κύριο! Αμήν!»

Από: https://el.lesalut.org/

┾━┾━━━━┄ ·┾━┾━━━━┄ ·┾━┾

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε