Ποια είναι σημάδια της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου Ιησού;

2020-06-01

Σήμερα, οι καταστροφές γίνονται όλο και χειρότερες. Οι προφητείες της επιστροφής του Κυρίου στη Βίβλο έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Πολλοί πιστεύουν τώρα ότι είναι οι έσχατες ημέρες και είναι η κρίσιμη στιγμή για να επιστρέψει ο Κύριος. Όταν κάποιος βλέπει στο διαδίκτυο ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού μαρτυρά ότι ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει, Αυτός είναι ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, έχει εκφράσει την αλήθεια για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Ορισμένοι αδελφοί και αδελφές μπέρδεψαν: Ο Κύριος θα έπρεπε να επιστρέψει με τα σύννεφα με τους αγγέλους,

θα Τον δουν οι άνθρωποι, θαυμαστός και μεγαλοπρεπής. Αυτό θα προκαλούσε μεγάλη αναταραχή όλον τον κόσμο, και χιλιάδες άνθρωποι θα Τον ακολουθήσουν και αυτό είναι το έργο του Θεού. Γιατί δεν έχουμε δει αυτά τα σημάδια;

Ωστόσο, η αντίληψη μας ταιριάζει με τα λόγια του Κυρίου Ιησού; Μήπως ταιριάζει με το έργο του Θεού;

Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε: «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν 12: 48) «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν 16: 12-13) Και «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού· και αν αρχίζη πρώτον αφ' ημών, τι θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το ευαγγέλιον του Θεού;» (1Πέτ 4: 17) Μπορούμε να δούμε ότι κατά τις έσχατες ημέρες ο Θεός θα μιλήσει για να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Σήμερα, ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει εκατομμύρια αλήθειες. Το έργο της κρίσης του Θεού έχει συγκλονίσει κάθε θρήσκευμα και ομάδα. Εκείνοι που πιστεύουν ειλικρινά στον Θεό και διψούν την αλήθεια έχουν αποφασίσει από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού, έχουν αποδεχτεί το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες.

Προτεινόμενα: προφητείες για Δευτέρα Παρουσία


© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε