Αποκαλύπτοντας: ποια είναι η αληθινή έννοια της αρπαγής;

2020-05-09

Μέσα από την τελευταία συζήτηση γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή προφήτευσε ξεκάθαρα ότι τις έσχατες ημέρες η βασιλεία του Θεού θα κατέβει στη γη, οπότε όταν επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν θα μας αρπάξει στον ουρανό για να συναντήσουμε τον Κύριο. Μερικοί αδελφοί και αδελφές μπορεί να μπερδεύονται: τι σημαίνει η αρπαγή που αναφέρεται στη Βίβλο;

Στο πνευματικό βιβλίο: «"Θα αρπαγούν" δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Αυτό συνιστά μέγα σφάλμα. Η αρπαγή αναφέρεται στον προκαθορισμό και την επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Εκείνοι που έχουν κερδίσει την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, την ιδιότητα των υιών ή των ανθρώπων, είναι όλοι εκείνοι που έχουν αρπαγεί. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετέχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και δεν μπορεί να διαψευσθεί από κανέναν. Αυτή είναι η αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου».

Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι η «αρπαγή» δεν σημαίνει την αρπαγή μας από τη γη στον ουρανό όπως φανταζόμαστε, αλλά την αλλαγή της ταυτότητάς μας, μπορούμε να συμβαδίσουμε με τα βήματα του έργου του Θεού και να αποδεχθούμε το νέο έργο του Θεού. Για παράδειγμα, την Εποχή του Νόμου, οι άνθρωποι πίστευαν στον Θεό κρατώντας τον Νόμο και τις εντολές, όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να κάνει το έργο της λύτρωσης, οι άνθρωποι μπόρεσαν να συμβαδίσουν με το έργο του Κυρίου Ιησού, αυτή ήταν η αρπαγή. Σήμερα, όταν ο Κύριος ο Ιησούς επιστρέψει, μπορούμε να βγούμε από την Εποχή της Χάριτος και να συμβαδίσουμε με το νέο έργο του Θεού, αυτή είναι επίσης η αρπαγή. Ας δούμε πρώτα πώς οι άνθρωποι της Εποχή της Χάριτος αρπάχθηκαν ενώπιον του Θεού.

Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να κάνει το έργο, έκφρασε πολλές αλήθειες για να διδάξει τον Εβραϊκό λαό εκείνη την εποχή, τότε ο Πέτρος, η Σαμαρείτισσα, ο Ναθαναήλ και οι άλλοι, από τα λόγια του Κυρίου Ιησού, αναγνώρισαν τη φωνή του Θεού, βγήκαν από την Εποχή του Νόμου και αποδέχτηκαν το έργο του Κυρίου Ιησού, αυτή ήταν η αρπαγή ενώπιον του Θεού. Τι γίνεται τις έσχατες ημέρες; Ο Κύριος Ιησούς Χριστός προφήτευσε: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ' εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν» (Κατά Ιωάννην 5:22). «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:48). Από αυτές τις προφητείες βλέπουμε ότι ο Κύριος θα κατέβει μυστικά ως «ο Υιός του ανθρώπου» όταν επιστρέψει και θα μιλήσει με φωνή και λόγια για να κάνει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, διότι η φράση «ο Υιός του ανθρώπου» αναφέρεται σε κάποιον, ο οποίος γεννιέται από ανθρώπους με κανονική ανθρώπινη φύση, όπως ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς, αν ήταν το πνεύμα του Θεού ή το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού μετά την ανάσταση, δεν θα μπορούσε να ονομαστεί «ο Υιός του ανθρώπου», επιπλέον, πρόκειται «ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα», σημαίνει ότι ο Θεός θα κάνει το έργο της κρίσεως με λόγια και φωνή. Όταν ακούμε κάποιον να μαρτυρά ότι ο Κύριος επιστρέφει για να μιλήσει με φωνή και λόγια, μπορούμε να αναζητήσουμε ενεργά και να ερευνήσουμε, να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Κυρίου, να βάλουμε στην άκρη τις δικές μας αντιλήψεις και να συμβαδίσουμε με τα βήματα του Θεού όπως ο Πέτρος και οι άλλοι, αυτή είναι η αρπαγή ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή έννοια της αρπαγής μας τις έσχατες ημέρες.

Προτεινόμενα: η δευτερα παρουσια φραση απο την αγια γραφη


© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε