Μπορείτε να συναντήσετε τον Κύριο μόνο εάν δώσετε προσοχή στην ακρόαση της φωνής του Θεού

2020-06-19

Ο Κύριος έχει έρθει κρυφά πριν από τις καταστροφές, για να εκφωνήσει λόγια και να κάνει νέο έργο, αλλά μερικοί αδελφοί και αδελφές δεν προσπαθούν να διερευνήσουν τα λόγια του Θεού, αλλά περιμένουν τυφλά τον Κύριο να έρθει με τα σύννεφα, όσον αφορά την επιστροφή του Κυρίου, πιστεύουν μόνο αφού βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά δεν δίνουν προσοχή στο να ακούνε την φωνή του Θεού, μπορεί αυτή η πρακτική να συναντήσει τον Κύριο; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκ. 3:20). Μπορεί να φανεί ότι όταν ο Κύριος έρθει ξανά, θα μιλήσει και θα αναζητήσει τα πρόβατα του Θεού. Όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι μαθητές του Κυρίου Ιησού, άκουσαν τη φωνή του Θεού και αναγνώρισαν τον Κύριο από τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή που ο Θεός έρχεται κρυφά για να μιλήσει και να σώσει ανθρώπους. Μόνο δίνοντας προσοχή στη φωνή του Θεού μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο.Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Το έργο του Θεού ομοιάζει με ισχυρά εκτινασσόμενα κύματα. Κανείς δεν μπορεί να Τον περιορίζει, και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τα βήματά Του. Μόνο αυτοί που ακούν προσεκτικά τους λόγους Του, και που Τον αναζητούν και διψάνε γι' Αυτόν, μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματά Του και να λάβουν την υπόσχεσή Του. Αυτοί που δεν πραγματοποιούν όλα τα παραπάνω, θα υποβληθούν σε συντριπτική καταστροφή και άξια τιμωρία».

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε