Πώς θα επαληθευτούν οι προφητείες της Βίβλου για τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού;

2019-05-16

Κάθε γνήσιος ακόλουθος του Κυρίου Ιησού Τον περιμένει να έρθει πίσω σύντομα, έτσι ώστε η ευχή του που έκανε για χρόνια να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, και εκείνος να μπορέσει να λάβει την υπόσχεση του Κυρίου και να απολαύσει τις ευλογίες Του. Ειδικά στο τέλος του χρόνου, η καρδιά μας που προσδοκά τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού γίνεται πιο ανυπόμονη. Είναι γραμμένο στις Πράξεις 1:11: «ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Και το λέει και στο Κατά Ιωάννη 14:3: «και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ». Γι' αυτό, οι αδελφοί και οι αδελφές πιστεύουν σταθερά πως ο Κύριος Ιησούς θα έρθει ξανά. Τότε, με ποιον τρόπο θα έρθει ο Κύριος Ιησούς; Θα έρθει πραγματικά πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, όπως φανταζόμαστε; Θα εκπληρωθούν οι προφητείες με τον ίδιο τρόπο που εμείς νομίζουμε; Με ποιον τρόπο πρέπει να καλωσορίσουμε την επιστροφή Του; Αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά ο καθένας από εμάς που ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού. Αν είμαστε απρόσεκτοι, είναι πιθανόν να χάσουμε τη σωτηρία Του.

Μιλώντας για «προφητείες», πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε ξεκάθαρα το εξής: οι προφητείες είναι αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Πριν επαληθευτούν, κανείς από εμάς δεν γνωρίζει τι πραγματικά σημαίνουν. Στις προφητείες, υπάρχουν και η θαυμάσια φύση και η σοφία του Θεού, όπως επίσης και μυστήρια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να αντιληφθεί ούτε να κατανοήσει με ποιον τρόπο θα επαληθευτούν. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να το αντιληφθεί; Διότι οι σκέψεις του Θεού θα είναι πάντοτε υψηλότερες από τις σκέψεις του ανθρώπου. Το χάσμα ανάμεσα στις σκέψεις του Θεού και του ανθρώπου είναι ακριβώς όπως αυτό ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Ακριβώς όπως είναι γραμμένο στην Προς Ρωμαίους 11:33-34: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού. Διότι τις εγνώρισε τον νούν του Κυρίου; ή τις έγεινε σύμβουλος αυτού;» Και λέει στη Δεύτερη προς Κορινθίους Επιστολή 3:6: «...διότι το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί». Οπότε, η εκπλήρωση των προφητειών δεν είναι τόσο απλή όσο εμείς φανταζόμαστε, πολύ δε λιγότερο θα συμβούν σύμφωνα με τα λεγόμενα της Βίβλου. Γιατί το λέμε αυτό; Ας κοιτάξουμε πίσω, στο πώς εκπληρώθηκαν οι προφητείες σχετικά με την έλευση του Μεσσία. Τότε, θα δούμε πως οι προφητείες δεν επαληθεύονται σύμφωνα με την ερμηνεία των γραφών κατά γράμμα, ούτε σύμφωνα με τη φαντασία των ανθρώπων. Οι Ισραηλίτες εκείνου του καιρού, όλοι περίμεναν πως ο Μεσσίας θα ερχόταν νωρίτερα. Ειδικά στην ύστερη περίοδο της Εποχής του Νόμου, η καρδιά τους που προσδοκούσε ήταν ακόμη πιο ανυπόμονη. Ωστόσο, όταν ο Μεσσίας ήρθε πραγματικά, δεν Τον αναγνώρισαν, αλλά Του αντιστάθηκαν και Τον απαρνήθηκαν. Γιατί έγινε αυτό; Ήταν γραμμένο με σαφήνεια στη Βίβλο: «... η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν ...» (Ησ. 7:14) Όμως στα δικά τους μάτια, η Μαρία είχε σύζυγο. Πώς θα μπορούσε η προφητεία πως «η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν γιο» να εκπληρωθεί μέσω αυτής; Παρόλο που ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε πράγματι από την παρθένο Μαρία, πόσοι άνθρωποι πίστεψαν αυτό το γεγονός; Προφανώς, αυτό που οι άνθρωποι είδαν ήταν αντιφατικό ως προς το γεγονός. Ας διαβάσουμε μια άλλη προφητεία στον Ησαΐα 9:6-7: «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο.» Σύμφωνα μ' αυτή την προφητεία, οι Ισραηλίτες άφησαν ανεξέλεγκτη τη ζωηρή φαντασία τους, νομίζοντας πως ο Μεσσίας που θα έπαιρνε την εξουσία πρέπει να έχει γεννηθεί σε ένα παλάτι, πρέπει να είναι μεγαλοπρεπής και να έχει εντυπωσιακή εμφάνιση, και θα τους οδηγούσε να αποτινάξουν τον ζυγό της ρωμαϊκής διακυβέρνησης. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα τότε; Όταν η προφητεία επαληθεύτηκε, ο Ιησούς δεν γεννήθηκε σε παλάτι, αλλά σε μια φάτνη. Δεν ήταν μεγαλοπρεπής όπως θα ήταν ένας βασιλιάς στη φαντασία τους, αλλά ήταν ένας πολύ συνηθισμένος ξυλουργός. Δεν οδήγησε τον στρατό να αποτινάξει τον ζυγό της ρωμαϊκής διακυβέρνησης, αλλά αντίθετα δίδαξε τους ανθρώπους να είναι ανεκτικοί και υπομονετικοί, να αγαπούν τους εχθρούς τους και να συγχωρούν τους άλλους στον αιώνα τον άπαντα. Τίποτε από αυτά δεν ταίριαζε στη φαντασία των Ισραηλιτών. Από αυτό που δηλώνεται παραπάνω, βλέπουμε πως η φαντασία του ανθρώπου αντικρούει πλήρως την εκπλήρωση των προφητειών. Οι Φαρισαίοι περίμεναν ανυπόμονα την έλευση του Μεσσία, αλλά συγχρόνως απαρνήθηκαν και αντιστάθηκαν στην έλευσή Του. Γιατί συνέβη αυτό; Διότι ήταν γεμάτοι με ψευδαισθήσεις σχετικά με την έλευση του Μεσσία. Ήταν γεμάτοι με φαντασίες και συλλήψεις σχετικά με την εκπλήρωση των προφητειών. Γι' αυτό, όταν οι προφητείες επαληθεύτηκαν με έναν τρόπο που δεν ταίριαζε στις δικές τους συλλήψεις και φαντασίες, αντιστάθηκαν και καταδίκασαν τον Ιησού στο έπακρο. Αυτό δείχνει πλήρως τη φύση τους που ήταν ισχυρογνώμων, αλαζονική και δεν αναζητούσε την αλήθεια, και η οποία ήταν η αιτία της αποτυχίας τους.

Οι Φαρισαίοι έμειναν προσκολλημένοι στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αντιστάθηκαν στην έλευση του Μεσσία. Ήταν οι προφητείες λανθασμένες; Σίγουρα όχι. Αυτό συνέβη απλώς επειδή έδωσαν πάρα πολλή προσοχή στην κατά γράμμα ερμηνεία των γραφών, αλλά παραμέλησαν την ουσία της εκπλήρωσης των προφητειών. Αυτές οι προφητείες δεν τους βοήθησαν να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τον Μεσσία. Αντίθετα, έγιναν η αιτία της αντίστασής τους στον Μεσσία και η βάση τους για να Τον απαρνηθούν. Στο τέλος, κάρφωσαν τον ελεήμονα Κύριο Ιησού στον σταυρό, διαπράττοντας μια τερατώδη αμαρτία, η οποία οδήγησε στην καταστροφή του έθνους τους. Τώρα είναι ήδη το τέλος του χρόνου. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προφητείες σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου; Αν ο Κύριος επιστρέψει με έναν τρόπο που συγκρούεται με τις προσδοκίες και τις φαντασίες μας, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός; Θα μείνουμε προσκολλημένοι στην κατά γράμμα ερμηνεία των γραφών και θα καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου σύμφωνα με τη δική μας φαντασία ή θα είμαστε ταπεινοί άνθρωποι που αναζητούν την αλήθεια; Θα κλείσουμε την πόρτα στον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι; Δεν πρέπει να το ξανασκεφτούμε;

Στην πραγματικότητα, ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει μυστικά- το Πνεύμα της αληθείας έχει ήδη έρθει στον κόσμο. Είναι ο Παντοδύναμος Θεός που έχει ενσαρκωθεί στο τέλος του χρόνου. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφέρει εκατομμύρια λέξεις. Έχει ανοίξει το «Βιβλιάριον» και έχει αποκαλύψει σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος όλα τα μυστήρια του πλάνου διαχείρισης των έξι χιλιάδων χρόνων του Θεού. Έχουν περάσει πάνω από είκοσι χρόνια από τότε που ο Παντοδύναμος Θεός ξεκίνησε το έργο Του για το τέλος του χρόνου στην Κίνα. Όλοι εκείνοι που πιστεύουν αληθινά στον Θεό και διψούν για την αλήθεια, εξέρχονται από τα δόγματά τους για να αποδεχθούν το έργο της κρίσεως και της συμμόρφωσης του Παντοδύναμου Θεού για το τέλος του χρόνου. Κάθε δόγμα φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Όμως, όταν το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού διαδίδεται σε μεγάλη κλίμακα στην θρησκευτική κοινότητα, πολύ λίγοι από τους άπιστους το γνωρίζουν. Αυτό εκπληρώνει όλες τις προφητείες της Βίβλου πως ο Κύριος θα έρθει σαν κλέφτης. Ο λόγος που αυτή η περίοδος αποκαλείται «μυστική Δευτέρα Παρουσία» είναι πως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Θεός επιτελεί έργο μόνο σ' εκείνους τους πιστούς που περιμένουν την έλευσή Του. Για τους άπιστους, το έργο Του είναι μυστικό. Αυτό εκπληρώνει τις προφητείες στην Α' Πέτρου 4:17 και στην προς Εβραίους 9:28. Οι στίχοι είναι οι εξής: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού·» «ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν». Όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει, κάποιοι θα το γνωρίζουν πρώτοι, κάποιοι θα το μάθουν αργότερα, και κάποιοι δεν θα το ξέρουν. Κάποιοι διερευνούν και αποδέχονται το ευαγγέλιο αφού ακούσουν για την έλευση του Κυρίου, ενώ κάποιοι άλλοι το καταδικάζουν βιαστικά ή το αγνοούν. Καθώς το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού συνεχίζει να διαδίδεται, επαληθεύονται σταδιακά οι προφητείες πως ο Κύριος θα θερίσει και θα λιχνίσει, θα ξεχωρίσει την ήρα από το σιτάρι, θα ενώσει ξανά όλα τα δόγματα σε ένα, και ούτω καθεξής, όταν θα έρθει ξανά.

Από τη στιγμή που ο Κύριος έχει επιστρέψει μυστικά, τότε πώς μπορούμε να εξηγήσουμε πως ο Κύριος θα επιστρέψει πάνω σε ένα λευκό σύννεφο; Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Για αρκετές χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος ήλπιζε να μπορέσει να γίνει μάρτυρας του ερχομού του Σωτήρα. Ο άνθρωπος ήλπιζε να δει τον Σωτήρα Ιησού πάνω σε ένα λευκό σύννεφο καθώς Εκείνος κατέρχεται, αυτοπροσώπως, ανάμεσα σ' εκείνους που Τον νοσταλγούν και λαχταρούν τον ερχομό Του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος λαχταρά να επιστρέψει ο Σωτήρας και να επανενωθεί με τους ανθρώπους, δηλαδή, επιθυμεί να επιστρέψει ο Ιησούς ο Σωτήρας στους ανθρώπους από τους οποίους Εκείνος έχει χωριστεί για χιλιάδες χρόνια. Κι ο άνθρωπος ελπίζει ότι Εκείνος θα εκτελέσει για μια ακόμη φορά το έργο της λύτρωσης που πραγματοποίησε στους Ιουδαίους, θα είναι συμπονετικός και στοργικός προς τον άνθρωπο, θα συγχωρέσει τις αμαρτίες του ανθρώπου, θα σηκώσει τις αμαρτίες του ανθρώπου, και θα σηκώσει ακόμη όλα τα αδικήματα του ανθρώπου και θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Λαχταρούν ο Ιησούς ο Σωτήρας να είναι ο ίδιος όπως πριν - ένας Σωτήρας στοργικός, φιλικός και σεβαστός, ο οποίος δεν οργίζεται ποτέ προς τον άνθρωπο και ο οποίος ποτέ δεν τον αποδοκιμάζει. Αυτός ο Σωτήρας συγχωρεί και σηκώνει όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου, και μάλιστα πεθαίνει πάνω στο σταυρό για τον άνθρωπο ξανά. Μετά την αναχώρηση του Ιησού, οι μαθητές που Τον ακολούθησαν κι όλοι οι Άγιοι που σώθηκαν χάρη στο όνομά Του, Τον νοσταλγούσαν απεγνωσμένα και Τον περίμεναν. Όλοι εκείνοι που σώθηκαν από τη χάρη του Ιησού Χριστού κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος λαχταρούν να έρθει αυτή η χαρμόσυνη μέρα κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών, όταν ο Ιησούς ο Σωτήρας θα φτάνει πάνω σε ένα λευκό σύννεφο και θα εμφανιστεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Φυσικά, αυτή είναι και η συλλογική επιθυμία όλων εκείνων που αποδέχονται σήμερα το όνομα του Ιησού του Σωτήρα. Ανά το σύμπαν, όλοι εκείνοι που γνωρίζουν τη σωτηρία του Ιησού του Σωτήρα λαχταρούν απελπισμένα τον ξαφνικό ερχομό του Ιησού Χριστού, για να εκπληρώσουν τα λόγια του Ιησού όταν βρισκόταν στη γη: «Θα έρθω όπως ακριβώς αναχώρησα». Ο άνθρωπος πιστεύει ότι, μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση, ο Ιησούς επέστρεψε στον Παράδεισο πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, και πήρε τη θέση Του στα δεξιά του Υψίστου. Ομοίως, ο άνθρωπος σκέφτεται ότι ο Ιησούς θα κατέβει, πάλι πάνω σε ένα λευκό σύννεφο (το σύννεφο αυτό αναφέρεται στο σύννεφο πάνω στο οποίο Εκείνος επέστρεψε στον Παράδεισο), ανάμεσα σ' εκείνους που Τον λαχταρούσαν απελπισμένα για χιλιάδες χρόνια, και ότι Εκείνος θα φορά ρούχα εβραϊκά και θα έχει την όψη τους. Αφού εμφανιστεί στους ανθρώπους, θα τους προσφέρει φαγητό, και θα κάνει ν' αναβλύσει το νερό της ζωής, και θα ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, γεμάτος χάρη κι αγάπη, ζωντανός και πραγματικός. Και ούτω καθεξής. Όμως ο Ιησούς ο Σωτήρας δεν το έκανε αυτό. Έκανε το αντίθετο από αυτό που σκέφτηκε ο άνθρωπος. Δεν ήρθε ανάμεσα σε εκείνους που λαχταρούσαν την επιστροφή Του, και δεν εμφανίστηκε σε όλους τους ανθρώπους ενώ ήταν πάνω στο λευκό σύννεφο. Έχει ήδη φτάσει, αλλά ο άνθρωπος δεν Τον ξέρει, κι εξακολουθεί να μην γνωρίζει για την άφιξή Του. Ο άνθρωπος απλώς Τον περιμένει άσκοπα, αγνοώντας ότι Εκείνος έχει ήδη κατέβει πάνω σε ένα λευκό σύννεφο (το σύννεφο το οποίο είναι το Πνεύμα Του, τα λόγια Του κι όλη Του η διάθεση κι όλα αυτά που είναι Εκείνος), και τώρα βρίσκεται ανάμεσα σε μια ομάδα νικητών που Εκείνος θα φτιάξει κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών. Ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει αυτό: Αν και ο άγιος Σωτήρας Ιησούς είναι γεμάτος στοργή και αγάπη προς τον άνθρωπο, πώς θα μπορούσε να δουλέψει σε «ναούς» που κατοικούνται από βρoμιά κι ακάθαρτα πνεύματα; Αν κι ο άνθρωπος πάντα περίμενε την άφιξή Του, πώς θα μπορούσε Εκείνος να εμφανιστεί σε αυτούς που τρώνε την σάρκα των αδίκων, που πίνουν το αίμα των αδίκων, που φοράνε τα ρούχα των αδίκων, που πιστεύουν σ' Εκείνον αλλά δεν Τον ξέρουν, κι οι οποίοι συνεχώς Τον εκβιάζουν; Ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο ότι ο Ιησούς ο Σωτήρας είναι γεμάτος αγάπη και συμπόνια, και είναι προσφορά για την αμαρτία γεμάτη λύτρωση. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα ότι Εκείνος είναι ο ίδιος ο Θεός, που ξεχειλίζει από δικαιοσύνη, μεγαλοσύνη, οργή και κρίση, και κατέχει εξουσία κι είναι γεμάτος αξιοπρέπεια. Έτσι, αν και ο άνθρωπος λαχταρά με ανυπομονησία και ποθεί την επιστροφή του Λυτρωτή, ακόμα κι ο Παράδεισος συγκινείται από τις προσευχές του ανθρώπου, ο Ιησούς ο Σωτήρας δεν εμφανίζεται σε εκείνους που πιστεύουν σε Εκείνον αλλά δεν Τον γνωρίζουν.»

Όταν ο Θεός επιτελεί το έργο Του μυστικά, όλοι εκείνοι που αναζητούν ταπεινά και μπορούν να αποδεχθούν την αλήθεια, επιστρέφουν στον θρόνο του Θεού αποδεχόμενοι το έργο Του για το τέλος του χρόνου. Εκείνοι που δεν το αποδέχονται, καταδικάζουν και βλασφημούν απέναντι στον Θεό εξαιτίας της αλαζονείας τους. Έτσι, ο Θεός τούς καταμετρά ανάμεσα στους κακούς και θα υποστούν τη δίκαιη τιμωρία Του. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η επιστροφή του Ιησού αποτελεί μεγάλη λύτρωση για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι' αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι και δεν θα πρέπει να απορρίπτετε την αλήθεια και να βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια· μόνο έτσι θα επωφεληθείτε. Σας συμβουλεύω να βαδίσετε προσεχτικά το μονοπάτι της πίστης στον Θεό. Μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα· επιπροσθέτως, η πίστη σας στον Θεό να μην είναι περιστασιακή κι ανέμελη. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως, τουλάχιστον, αυτοί που πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να είναι ταπεινοί κι ευλαβείς. Αυτοί που έχουν ακούσει την αλήθεια αλλά την απορρίπτουν περιφρονητικά, είναι ανόητοι και αδαείς. Αυτοί που έχουν ακούσει την αλήθεια αλλά βγάζουν εύκολα συμπεράσματα ή την καταδικάζουν, είναι κυριευμένοι από έπαρση. Κανείς που πιστεύει στον Ιησού δεν είναι σε θέση να καταριέται ή να καταδικάζει άλλους. Θα πρέπει όλοι να είστε ορθολογιστές και να αποδέχεστε την αλήθεια. Μπορεί, έχοντας ακούσει την οδό της αλήθειας και έχοντας διαβάσει τα λόγια της ζωής να πιστεύεις πως μόνο μία λέξη στις 10.000 συμφωνεί με τις δικές σου πεποιθήσεις και τη Βίβλο, και τότε θα πρέπει να συνεχίσεις να ψάχνεις σε μια από αυτές τις 10.000 λέξεις. Ακόμα σε συμβουλεύω να είσαι ταπεινός, να μην έχεις υπερβολική αυτοπεποίθηση και να μην επαινείς τόσο τον εαυτό σου. Αν η καρδιά σου τρέφει τέτοιο πενιχρό σεβασμό για τον Θεό, θα κερδίσεις περισσότερο φως. Εάν εξετάσεις προσεχτικά και μελετήσεις επανειλημμένα αυτά τα λόγια, θα καταλάβεις κατά πόσο πρόκειται για την αλήθεια και κατά πόσο πρόκειται για τη ζωή. Ίσως, έχοντας διαβάσει μονάχα μερικές προτάσεις, κάποιοι θα καταδικάσουν τυφλά αυτά τα λόγια, λέγοντας «Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία φώτιση του Αγίου Πνεύματος» ή, «Αυτός είναι ένας ψευδόχριστος που ήρθε για να εξαπατήσει τον κόσμο». Αυτοί που λένε τέτοια πράγματα έχουν τυφλωθεί από την αλαζονεία! Καταλαβαίνεις ελάχιστα το έργο και τη σοφία του Θεού και σε συμβουλεύω ν' αρχίσεις ξανά από το μηδέν! Δεν πρέπει να καταδικάζετε τυφλά τα λόγια του Θεού λόγω της εμφάνισης ψευδοχρίστων κατά τις έσχατες ημέρες και δεν πρέπει να βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα επειδή φοβάστε την απάτη. Δεν θα ήταν πολύ κρίμα;»

Ο αμνός του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού. Εφόσον διαβάζεις τον λόγο του Θεού, θα δεις πως ο Θεός έχει εμφανιστεί!

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼• 

Προτεινόμενα:  Γιατί ο Κύριος Ιησούς καλείται Χριστός; 

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε