Τι είναι ένας αληθινός χριστιανός;

2020-01-22

Είναι αυτός που πιστεύει στον Κύριο σίγουρα ένας αληθινός χριστιανός; Το άρθρο «Τι Είναι Ένας Αληθινός Χριστιανός;» θα μοιραστεί μαζί σας το πώς να γίνετε ένας πραγματικός χριστιανός και να σας αποδεχθεί ο Κύριος.

Σε αυτό τον επίγειο κόσμο, και στην απέραντη θάλασσα της ανθρωπότητας, είναι λόγω της επιλογής και των ευλογιών του Κυρίου ώστε να είμαστε τόσο τυχεροί να γίνουμε χριστιανοί. Και το να είμαστε χριστιανοί μας κάνει να αισθανόμαστε ένδοξοι και υπερήφανοι. Αυτή η λέξη «χριστιανός», όπως ακριβώς υποδηλώνει, αναφέρεται σε όλους τους πιστούς που πιστεύουν και αποδέχονται και ακολουθούν τον Χριστό αφότου ο Θεός ήρθε στη γη και πραγματοποίησε το έργο Του. Είναι εύκολο να κατανοήσουμε το επιφανειακό νόημα. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε αληθινοί χριστιανοί και να γίνουμε δεκτοί από τον Κύριο; Αυτό είναι το θέμα για το οποίο πολλοί από εμάς προβληματιζόμαστε, πιστεύω.

Ο Κύριος Ιησούς κάποτε είπε, «Ο δε είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω ότι δεν είναι ουδείς, όστις αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον». (Λουκάς 18: 29-30). Μετά την ανάγνωση των λόγων του Κυρίου, πολλοί άνθρωποι κατέληξαν σε ένα κριτήριο στην επιδίωξή τους να είναι αληθινοί χριστιανοί, σκεπτόμενοι ότι ο καθένας που θα μπορούσε να αποδεχθεί την εντολή του Κυρίου και να κηρύξει το Ευαγγέλιο περισσότερο και να φέρει περισσότερους καρπούς, ή να υπηρετήσει τον Κύριο για μια ζωή για να κηρύξει και να κοπιάσει, όπως και να οδηγήσει την εκκλησία, θα ήταν σίγουρα ένας ευσεβής χριστιανός, και ότι σίγουρα θα γίνει δεκτός από τον Κύριο. Αυτή η αντίληψη συμφωνεί με το θέλημα του Κυρίου; Ο Κύριος είπε, «Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· και όστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, δεν είναι άξιος εμού». (Ματθαίος 10: 37-38) Όταν μελετούσα τα λόγια του Κυρίου, είδα το θέλημα του Κυρίου που μας επιτρέπει να εγκαταλείψουμε τα πάντα για να Τον ακολουθήσουμε. Δε ζητά από εμάς μόνο να έχουμε καλή συμπεριφορά προς τα έξω, αλλά το πιο σημαντικό, ελπίζει ότι η καρδιά μας μπορεί να στραφεί σε Εκείνον και ότι μπορούμε να έχουμε πραγματική πίστη σε Εκείνον. Μόνο όταν απαρνηθούμε και εγκαταλείψουμε ό, τι ανήκει στη σάρκα και τον κόσμο, υπακούουμε στα λόγια του Κυρίου και επιδιώκουμε την αλήθεια και την αγάπη του Κυρίου, μπορούμε να γίνουμε δεκτοί από τον Κύριο. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να αποκαλούνται απόστολοι του Κυρίου. Προφανώς, ως προς το θέμα του να ακολουθήσουμε τον τρόπο του Κυρίου και να επιδιώξουμε να γίνουμε δεκτοί από τον Κύριο, αν δεν μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ανόθευτη κατανόηση και να αισθανόμαστε το πραγματικό νόημα των λόγων του Κυρίου, θα παρερμηνεύσουμε το θέλημα του Θεού. Εν τω μεταξύ, θα βασιστούμε στους ευσεβείς πόθους μας και τις δικές μας απόψεις για να πιστεύουμε στο Θεό, και αυτή τη στιγμή, θα σκεφτούμε ακόμη και ότι έχουμε περπατήσει την οδό του θελήματος του Θεού, και ότι θα πρέπει να έχουμε γίνει δεκτοί και έχουμε ευλογηθεί από τον Θεό. Έτσι είναι εύκολο για μας να απαιτήσουμε ανταμοιβές από τον Θεό.

Ο Κύριος μας προειδοποίησε,«Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». (Ματθαίος 7: 22-23). Από αυτά τα λόγια μπορούμε να καταλάβουμε ότι πολλοί που πίστεψαν στον Κύριο και μπόρεσαν να δαπανήσουν και να εργαστούν για τον Κύριο εξωτερικά, και να είχαν κάνει ακόμη και πολλές καλές πράξεις, τότε γιατί ο Κύριος τους θεώρησε αμαρτωλούς; Ο λόγος ήταν ότι υπήρξαν εγωιστικές προθέσεις και σκοποί πίσω από την εξωτερική δαπάνη και την εργασία τους, δηλαδή, ο λόγος που δαπανήθηκαν και εργάζονταν προς τα έξω δεν ήταν γιατί υπάκουαν αληθινά και αγαπούσαν τον Κύριο, αλλά για να κάνουν μια συμφωνία με το Θεό να ανταλλάξουν την ευλογία της Βασιλείας των Ουρανών. Ακριβώς όπως εκείνοι οι Εβραίοι Φαρισαίοι του παρελθόντος, από γενιά σε γενιά, πίστεψαν και υπηρέτησαν τον Θεό, και κήρυξαν και θυσίασαν για το Θεό. Εξωτερικά, ήταν ευσεβείς, και έκαναν επίσης πολλές καλές πράξεις, τις οποίες οι άλλοι εξήραν και αγαπούσαν. Ωστόσο, στην καρδιά τους, δεν αγαπούσαν την αλήθεια, αλλά τη φήμη και το κύρος, και τους άρεσε να θέτουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους και να λατρεύονται από τους άλλους. Υπήρχαν εγωιστικές προθέσεις και σκοποί στο έργο τους για το Θεό, και απλά ασχολούνταν με τις δικές τους υποθέσεις! Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε να πραγματοποιήσει το νέο έργο, πολλοί άνθρωποι Τον ακολούθησαν. Ωστόσο, βλέποντας αυτή τη σκηνή, οι Φαρισαίοι γέμισαν μίσος για εκείνους που ακολούθησαν τον Κύριο, με το φόβο ότι θα χάσουν τη φήμη και το κύρος τους στις καρδιές των ανθρώπων, καθώς και στο βιοπορισμό τους; δοκίμασαν κάθε τρόπο για να κατασκευάσουν φήμες και να δυσφημίσουν τον Κύριο Ιησού. Δεν επιδίωξαν την αλήθεια και να κατανοήσουν τη βούληση του Κυρίου με τα λόγια και το έργο του Κυρίου, αλλά καταδίκασαν, αντιστάθηκαν και βλασφήμησαν τον Κύριο σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και φαντασίες, και στο τέλος έγιναν αντιπαθείς, απορρίφθηκαν, και καταραμένοι από τον Κύριο . Για ανθρώπους σαν και αυτούς, δεν έχει σημασία πόσες καλές πράξεις έκαναν προς τα έξω, κανένας από αυτούς δεν υπολογίζεται στα μάτια του Θεού, και ο Θεός ποτέ δεν τους αναγνώρισε ως αυτούς που πραγματικά Τον ακολουθούν.

Ο Κύριος είπε, «Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν· Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». (Ιωάννης8:31-32) Μόνο όταν επιδιώκουμε και αποδεχόμαστε καθώς κάνουμε πράξη τα λόγια του Κυρίου μπορεί όλα τα είδη των λανθασμένων σκοπών και των προσμείξεων σε μας σταδιακά να αλλάξει και να αντικατασταθεί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να απαλλαγούμε από τις απόψεις μας που ανήκουν στον κόσμο και τη φιλοσοφία της ζωής, καθώς και σατανικούς κανόνες, και μπορούν τα λόγια του Θεού να γίνουν αρχές της συμπεριφοράς και καθοδήγησης στη ζωή μας, έτσι ώστε σταδιακά να ξεφύγουμε από τη δουλεία των αμαρτιών και να πάρουμε νέα ζωή από το Θεό. Όταν έχουμε κάποια αληθινή γνώση του Θεού, μπορούμε να έχουμε αληθινή πίστη στο Θεό και να υπακούουμε και να φοβόμαστε τον Θεό. Σε αυτό το σημείο, όταν εργαζόμαστε, κηρύττουμε, καθώς και να δαπανούμε για τον Κύριο, θα γίνουμε δεκτοί από τον Κύριο.« Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε ». (Ιωάννης 8:34-35)

Ο Πέτρος, ένας μαθητής του Κυρίου Ιησού, είναι ακριβώς το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Πέτρος μπόρεσε να εγκαταλείψει τα πάντα για να ακολουθήσει τον Κύριο. Από την αρχή, εργάστηκε και υπηρέτησε καθώς και δαπάνησε για τον Κύριο με ενθουσιασμό, στη συνέχεια, σταδιακά εστίασε στο άκουσμα της διδασκαλίας του Κυρίου και έκανε πράξη τα λόγια του Κυρίου. Αν και ο Πέτρος έκανε κάποια πράγματα από άγνοια και ήταν μερικές φορές αδύναμος, όπως όταν αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές, μετά από αυτό, μπόρεσε πραγματικά να στραφεί στον εαυτό του και να μετανιώσει αληθινά. Αποδέχτηκε το μάθημα της αποτυχίας και έκανε συνεχώς πρόοδο και αλλαγές στην πορεία της ζωής του. Με τις εμπειρίες του, ο Πέτρος σταδιακά απόκτησε πραγματική γνώση του Κυρίου, και την ίδια στιγμή, είχε πραγματική κατανόηση των πραγμάτων που ανήκουν στη σάρκα και τις αμαρτίες του και τις μισούσε. Από την αρχή, ο Πέτρος έκανε καλές πράξεις προς τα έξω. Σταδιακά άλλαξε και άρχισε να έχει πραγματική πίστη και αγάπη για τον Κύριο, και έζησε την πραγματικότητα της υπακοής στο Θεό. Στο τέλος, μπόρεσε να γίνει μάρτυρας, προκειμένου να επιστρέψει την αγάπη του Θεού και έφερε μεγάλη μαρτυρία για το Θεό, κερδίζοντας την υπόσχεση και τις ευλογίες του Θεού. Ο Πέτρος έγινε παράδειγμα για τους απογόνους. Από τις εμπειρίες του Πέτρου, μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός αγαπά και ευλογεί εκείνους που επιδιώκουν την αλήθεια και τη ζωή. Αν μπορούμε να ακολουθήσουμε την αλήθεια και να επιδιώξουμε να γνωρίσουμε το Θεό, καθώς και να φέρουμε όμορφη μαρτυρία για το Θεό, όπως ο Πέτρος, θα λάβουμε σίγουρα την υπόσχεση και τις ευλογίες του Θεού και θα γίνουμε αυτός ο οποίος στην καρδιά του Θεού, ένας γνήσιος χριστιανός.

Από Li Xin

Από: Ακολουθήστε τα βήματα του Ιησού Χριστού

`•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` 

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε