Οι βασικοί στίχοι που καλωσορίζουμε τον Κύριο αλλά πρέπει να μην αγνοήσουμε

2020-06-05

Όσον αφορά το πώς θα έρθει ακριβώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατά τις έσχατες ημέρες, πολλοί άνθρωποι βλέπουν στη Βίβλο: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:11), πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς ανέβηκε στον ουρανό με λευκά σύννεφα μετά την ανάστασή Του, έτσι όταν έρθει και πάλι, θα κατέβει σίγουρα με σύννεφα. Για πολλά χρόνια, περιμένουμε να έρθει ο Κύριος για να μας φέρει στη βασιλεία των ουρανών, αλλά τώρα το ματωμένο φεγγάρι που προφήτευσε η Βίβλος έχει εμφανιστεί, και άλλα σπάνια ουράνια φαινόμενα συμβαίνουν συχνά, οι καταστροφές γίνονται όλο και χειρότερες, οι προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου στη Βίβλο έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Γιατί δεν μπορέσαμε να καλωσορίσουμε την έλευση του Κυρίου με τα σύννεφα; Στην πραγματικότητα, αν μελετήσουμε προσεκτικά τη Βίβλο, θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος για την επιστροφή του Κυρίου που προφήτευσε η Βίβλος. Οι στίχοι αυτοί είναι αυτοί που αγνοούμε πιο εύκολα. Αν δεν τους ερευνήσουμε με σαφήνεια, θα ήταν εύκολο να χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου και να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών.

Ας δούμε τους στίχους μαζί: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 16:15). «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 3:3). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Αυτοί οι στίχοι αναφέρουν ότι ο Κύριος θα έρθει «ως κλέπτης», θα κρούσει τη θύρα των ανθρώπων, αυτό δείχνει ότι ο Κύριος θα έρθει ήσυχα και θα κατέβει μυστικά. Αν ο Κύριος κατέβαινε με τα σύννεφα και όλοι Τον έβλεπαν, δεν θα λεγόταν ως «κλέπτης», πόσο μάλλον δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Κύριος για να κρούσει τη θύρα των ανθρώπων. Υπάρχουν επίσης πολλά μέρη στη Βίβλο που προφήτευσαν ότι όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα ήταν «ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου» και «η εμφάνιση του Υιού του ανθρώπου», όπως: «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 12:40). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Η φράση «ο Υιός του ανθρώπου» αναφέρεται σε κάποιον, που γεννιέται από ανθρώπους με κανονική ανθρώπινη φύση, ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε από τη Μαρία, αν και κατείχε τη θεϊκή φύση, η εμφάνισή του ήταν απλός και συνηθισμένος, έτσι ώστε να μπορεί να ονομαστεί «ο Υιός του ανθρώπου». Αν ο Κύριος κατέβει με τα σύννεφα για να εμφανιστεί στους ανθρώπους με το πνευματικό σώμα όταν επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες, δεν θα μπορούσε να ονομαστεί «ο Υιός του ανθρώπου». Και αν ο Κύριος εμφανιστεί δημόσια με το πνευματικό σώμα όταν επιστρέψει, όλοι θα φοβούνται και δεν θα τολμούν να Του αντισταθούν, έτσι ο Θεός δεν θα υποφέρει ούτε θα απορριφθεί από τους ανθρώπους. Από αυτές τις προφητείες της Βίβλου μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέφει τις έσχατες ημέρες, θα ενσαρκωθεί ως ο Υιός του ανθρώπου για να κατέβει μυστικά ανάμεσά μας.

Μέχρι εδώ, ίσως μερικοί άνθρωποι να πουν ότι ο Κύριος Ιησούς θα ενσαρκωθεί ως ο Υιός του ανθρώπου για να εμφανιστεί όταν επιστρέψει, αυτό είναι πράγματι σύμφωνο με τις προφητείες της Βίβλου, αλλά γιατί η Βίβλος προφήτευσε δύο τρόπους της επιστροφής του Κυρίου; Πώς θα εκπληρωθεί το ότι ο Κύριος θα κατέβει με τα σύννεφα; 

Προτεινόμενα: Η δευτερα παρουσια φραση απο την αγια γραφη

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε