Οι άνθρωποι μπορούν να δουν τις πράξεις του Θεού με αληθινή πίστη

2020-05-10

Στη ζωή, συχνά αντιμετωπίζουμε ασθένειες, ανεπιτυχή εργασία ή δυσκολίες στην οικογένεια. Όταν οι δυσκολίες δεν λυθούν, θα ήμασταν ανήσυχοι, ειδικά όταν δεν καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού μετά την προσευχή, σιγά σιγά θα χάσουμε την πίστη. Η διάθεσή μας θα ήταν επίσης ιδιαίτερα χαμηλή, θα ζούσαμε σε αδυναμία και πόνο. Αυτό που είναι περισσότερο απαραίτητο αυτή τη στιγμή είναι η πίστη μας στον Θεό.
Στην Βίβλο, καταγράφει: «Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων» (Προς Εβραίους 11:1).

Υπάρχει μια ιστορία στη Βίβλο ότι ο εκατόνταρχος ζήτησε από τον Κύριο να θεραπεύσει τον δούλο του. Όταν ο Κύριος είπε να πάει στο σπίτι του για να θεραπεύσει τον δούλο του, αυτός όμως είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθης υπό την στέγην μου· αλλά μόνον ειπέ λόγον, και θέλει ιατρευθή ο δούλός μου» (Κατά Ματθαίον 8:8). Γιατί μπόρεσε να πει κάτι τέτοιο; Διότι αναγνώρισε από την καρδιά του ότι ο Κύριος μπόρεσε να θεραπεύσει τους ανθρώπους, αλλά η δύναμη του ανθρώπου δεν μπόρεσε να κάνει αυτό, πίστεψε ότι τα λόγια του Κυρίου είχαν εξουσία και δύναμη. Επομένως, μπόρεσε να πει τέτοια λόγια βασιζόμενος στην πίστη του στον Κύριο και δεν είχε αμφιβολία για την εξουσία και την δύναμη του Κυρίου. Ακριβώς επειδή είχε αληθινή πίστη στον Κύριο, ο Κύριος Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο: «Ύπαγε, και ως επίστευσας, ας γείνη εις σε. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη» (Κατά Ματθαίον 8:13).

Επομένως, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, εφόσον έχουμε αληθινή πίστη στον Θεό, μπορούμε να προσευχόμαστε, να βασιζόμαστε στον Θεό στις δυσκολίες και να δώσουμε τα πάντα στα χέρια του Θεού, πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας οδηγήσει.

Στο πνευματικό βιβλίο: «Η πίστη των ανθρώπων απαιτείται όταν κάτι δεν είναι ορατό δια του γυμνού οφθαλμού και η πίστη σου απαιτείται όταν δεν μπορείς να αποχωριστείς τις ίδιες σου τις έννοιες. Όταν δεν είσαι ξεκάθαρος για το έργο του Θεού, αυτό που απαιτείται είναι η πίστη σου, να τηρείς σθεναρή στάση και να καταθέτεις μαρτυρία. Όταν ο Ιώβ έφτασε σ' αυτό το σημείο, ο Θεός του εμφανίστηκε και του μίλησε. Δηλαδή, μόνο μέσα από την πίστη σου θα είσαι ικανός να δεις τον Θεό κι όταν έχεις πίστη, ο Θεός θα σε οδηγήσει στην τελείωση. Χωρίς πίστη, Αυτός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Θεός θα σου απονέμει ό,τι ελπίζεις να αποκτήσεις. Αν δεν έχεις πίστη, δεν μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση και δεν θα είσαι ικανός να δεις τις ενέργειες του Θεού, πόσο μάλλον να δεις την παντοδυναμία Του. Όταν έχεις πίστη και μπορείς να αγγίξεις τις ενέργειές Του κατά την πρακτική σου εμπειρία, ο Θεός θα σου εμφανιστεί και θα σε διαφωτίσει και καθοδηγήσει εκ των έσω. Χωρίς την πίστη αυτή, ο Θεός δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Αν έχεις χάσει την ελπίδα σου στον Θεό, πώς θα είσαι ικανός να Τον βιώσεις; Επομένως, όταν έχεις πίστη και δεν τρέφεις αμφιβολίες για τον Θεό, όταν έχεις πραγματική πίστη σ' Αυτόν ανεξάρτητα απ' ό,τι Αυτός κάνει, τότε μόνο θα σε διαφωτίσει και θα σε φωτίσει Αυτός στις εμπειρίες σου και τότε μόνο θα είσαι ικανός να δεις τις ενέργειές Του. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω της πίστης και η πίστη επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τον εξευγενισμό· η πίστη δεν μπορεί να αναπτυχθεί ελλείψει εξευγενισμού».

•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈•✼


© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε