Τι είναι το να κάνουμε το θέλημα του Θεού;

2020-05-03

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Κατά Ματθαίον 7:21).
«Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου» (Κατά Ιωάννην 8:31).
«Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει... Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάττει» (Κατά Ιωάννην 14:23-24).
«Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή» (Κατά Ματθαίον 22:37-38).

Ο Θεός λέει: «Σε κάθε εποχή, όταν ο Θεός εργάζεται στον κόσμο, χορηγεί στον άνθρωπο κάποια λόγια, λέγοντάς του μερικές αλήθειες. Οι αλήθειες αυτές χρησιμεύουν ως ο δρόμος όπου πρέπει να εμμείνει ο άνθρωπος, στον οποίο πρέπει να βαδίσει, ως ο δρόμος που καθιστά τον άνθρωπο ικανό να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό, και ως ο δρόμος, τον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν πράξη και να εμμείνουν κατά τη ζωή τους και κατά την πορεία των ταξιδιών της ζωής τους. Για αυτούς τους λόγους, ο Θεός χορηγεί τούτα τα λόγια στον άνθρωπο. Τα λόγια αυτά που προέρχονται από τον Θεό, πρέπει να τηρούνται από τον άνθρωπο και η προσκόλληση σε αυτά σημαίνει λήψη ζωής. Εάν κάποιος δεν τα τηρεί, δεν τα κάνει πράξη ούτε βιώνει τα λόγια του Θεού στη ζωή του, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει την αλήθεια πράξη. Και αν δεν κάνει την αλήθεια πράξη, τότε δεν σέβεται τον Θεό και δεν αποφεύγει το κακό, ούτε μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό. Αν κάποιος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό, τότε είναι αδύνατον να δεχθεί τον έπαινό Του· ο άνθρωπος αυτός δεν έχει αποτέλεσμα».

Από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μιλά λόγια σε κάθε εποχή και αυτά τα λόγια είναι οι απαιτήσεις του Θεού για τα ανθρώπινα όντα μας. Το ότι κάνουμε πραγματικά το θέλημα του Θεού σημαίνει ότι κάνουμε πράξη τα λόγια του Θεού, τηρούμε τις εντολές του Θεού, διαπράττουμε πράγματα και είμαστε άνθρωποι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, μπορούμε να μείνουμε σταθεροί στη μαρτυρία μας όταν αντιμετωπίζουμε τη δοκιμασία, όλα όσα κάνουμε είναι να αγαπάμε και να ικανοποιούμε τον Θεό, με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού και τελικά θα είμασταν εκείνοι που εγκρίνονται από τον Θεό. Ακριβώς όπως ο Αβραάμ, όταν ο Θεός τού ζήτησε να προσφέρει τον μοναδικό του γιο, τον Ισαάκ, ως θυσία, αν και αυτή η απαίτηση ήταν μακριά από την αντίληψή του, ο Αβραάμ μπόρεσε να υπακούσει απολύτως τον λόγο του Θεού χωρίς κανέναν λόγο και να επιστρέψει ειλικρινά τον Ισαάκ στον Θεό. Και τελικά έλαβε την ευλογία του Θεού· όπως ο Πέτρος, ακολουθούσε τον Κύριο Ιησού καθ' όλη τη ζωή του, κρατούσε τα λόγια του Κυρίου Ιησού στην καρδιά του, προσπαθούσε να αγαπά τον Θεό και να ικανοποιεί τον Θεό σε όλα τα πράγματα, καθοδηγούσε την εκκλησία αυστηρά σύμφωνα με τις προθέσεις και τις απαιτήσεις του Κυρίου και τελικά σταυρώθηκε ανάποδα για τον Θεό, επέτυχε τον μέγιστο βαθμό της αγάπης για τον Θεό και την υπακοή μέχρι θανάτου... Ήταν όλοι εκείνοι που σέβονταν και υπάκουγε πραγματικά στον Θεό, τέτοιοι άνθρωποι θα ήταν εκείνοι που κάνουν πραγματικά το θέλημα του Θεού.

•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈•✼


© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε