Όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα αρπάξει πραγματικά πιστούς στον ουρανό;

2020-06-17

Οι καταστροφές είναι πλέον συχνό φαινόμενο σε όλον τον κόσμο, αλλά όταν πολλοί πιστοί άκουσαν κάποιοι να γίνουν μάρτυρες της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, του ενσαρκωμένου Παντοδύναμου Θεού, όχι μόνο δεν αναζήτησαν και ερεύνησαν, αλλά και κράτησαν τις δικές τους αντιλήψεις, επειδή η Γραφή λέει: «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (1Θεσ. 4:17), οπότε πίστευαν ότι όταν έρθει ο Κύριος, θα τους αρπάξει στον ουρανό. Αλλά η άποψη αυτή συνάδει με τα λόγια του Κυρίου Ιησού;
Ο Κύριος Ιησούς μάς δίδαξε κάποτε να προσευχόμαστε: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθ. 6:9-10). Ο Κύριος Ιησούς μας είπε ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού είναι στη γη, όχι στον ουρανό, και ότι το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί στη γη σαν να ήταν στον ουρανό. Εάν, βάσει των ιδεών και της φαντασίας μας και πιστεύουμε ότι η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό, και ότι ο Κύριος θα έρθει για να μας αρπάξει στον ουρανό, πώς μπορεί τότε να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία του Κυρίου Ιησού;

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε