Η Βίβλος έχει από καιρό προβλέψει ότι ορισμένοι θα το γνωρίζουν όταν επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς

2020-06-11

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Κύριος Ιησούς μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει ξανά. Τώρα, ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει πραγματικά, δηλαδή ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός. Η εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γίνεται μάρτυρας για την επιστροφή του Κυρίου στο Διαδίκτυο, αλλά μερικοί αδελφοί και αδελφές σκέφτηκαν τη βιβλική καταγραφή: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. 24:36). Μπερδεμένοι: αφού κανείς δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα που ο Κύριος επιστρέφει, πώς μπορεί η εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού να γνωρίζει ότι ο Κύριος επέστρεψε; Ως εκ τούτου, δίστασαν και δεν τολμούσαν να ερευνήσουν και να αποδεχτούν. Πώς μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε αυτόν τον στίχο ώστε να συνάδει με το θέλημα του Κυρίου; «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει», αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει σε ποια ημέρα ή σε ποια ώρα επιστρέφει ο Κύριος, δηλαδή, κανείς δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη ώρα που έρχεται ο Κύριος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μετά την επιστροφή του Κυρίου, κανείς δεν θα ξέρει ποτέ.
Στην πραγματικότητα, όταν έρχεαι ο Κύριος, κάποιοι γνωρίζουν. Στο κατά Ματθαίον 25:6 λέει: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού», και στο Αποκάλυψη 3:20 λέει: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Αναφέρεται εδώ ότι «εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή», «εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν». Από αυτούς τους στίχους, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι κάποιος θα το ξέρει πρώτα όταν έρχεται ο Κύριος, ο Κύριος θα μιλήσει και θα χτυπήσει την πόρτα του ανθρώπου. Όσοι άκουν πρώτα τη φωνή του Θεού και το δέχονται, θα ξέρουν την επιστροφή του Κυριού πρώτα και θα συμμετάσχουν στο μεγάλο δείπνο με τον Κύριο. Ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε, οι μαθητές του Κυρίου Ιησού άκουσαν τον Κύριο Ιησού να κηρύττει την οδό της μετάνοιας. Πήραν την πραγματική θρέψη από τα λόγια και την εργασία Του, και αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας που επέστρεψε, οπότε ακολούθησαν τον Κύριο. Έτσι ήταν οι πρώτοι που γνώριζαν ότι ο Μεσσίας είχε επιστρέψει. Με τον ίδιο τρόπο, όσον αφορά τον καλωσορισμό της επιστροφής του Κυρίου τις έσχατες ημέρες, η Βίβλος προφητεύει επτά φορές: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 3:6). «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν [...]» (Ιωάν. 16:12-13). Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα μιλήσει και εκφράσει λόγια. Όπου εμφανίζεται ο Θεός, όπου υπάρχει η φωνή του Θεού. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στο να αναζητήσουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες. Όταν ακούμε κάποιον να κηρύττει τα καλά νέα για την επιστροφή του Κυρίου, πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία να αναζητήσουμε και να ακούσουμε προσεκτικά εάν είναι η φωνή του Κυρίου. Για να μην χάσουμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε τον Κύριο.

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε