Το να γίνει κανείς τίμιος άνθρωπος ξεκινά με καθημερινή προσευχή

2020-06-21

Ο Θεός είπε: «Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι» (Κατά Ιωάννην 4:24). «Ενώ προσεύχεσαι, η καρδιά σου πρέπει να είναι ειρηνική ενώπιον του Θεού και πρέπει να είναι ειλικρινής. Έρχεσαι αληθινά σε επαφή με τον Θεό και προσεύχεσαι με τον Θεό· δεν πρέπει να εξαπατάς τον Θεό χρησιμοποιώντας λόγια που ακούγονται ωραία. Η προσευχή πρέπει να επικεντρώνεται γύρω από αυτό που ο Θεός επιθυμεί να ολοκληρώσει σήμερα. Ζήτησε από τον Θεό να σου φέρει μεγαλύτερη φώτιση και διαφώτιση και φέρε την πραγματική κατάσταση και τα προβλήματά σου ενώπιον του Θεού, για να προσευχηθείς και να δώσεις υπόσχεση ενώπιον του Θεού. Η προσευχή δεν είναι το να ακολουθείς μια διαδικασία, αλλά η αναζήτηση του Θεού χρησιμοποιώντας την πίστη σου» (Σχετικά με την πράξη της προσευχής). Μπορούμε να δούμε από τον λόγο του Θεού ότι όταν προσευχόμαστε στον Θεό, πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή καρδιά, να είμαστε ήσυχοι ενώπιον του Θεού και να ανοίξουμε τις καρδιές μας σε Αυτόν. Μπορούμε να πούμε ό,τι σκεφτόμαστε στις καρδιές μας, και θα πρέπει να ανοίξουμε την πραγματική μας κατάσταση στον Θεό και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας διαφωτίσει και οδηγήσει περισσότερα. Είτε υπηρετούμε τον Θεό είτε στην πραγματική ζωή, εάν υπάρχει ανάγκη στην ψυχή ή αν αντιμετωπίζουμε οποιεσδήποτε δυσκολίες, δεν χρειάζεται να κρατήσουμε σκόπιμα τις κανόνες. Μπορούμε να καλέσουμε και να προσευχόμαστε στον Θεό στις καρδιές μας ανά πάσα στιγμή και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας διαφωτίσει και οδηγήσει στην κατανόηση του θέληματος του Θεού, ώστε να επιτύχουμε αυτό που κάνουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού. Εάν επιλέγουμε μόνο μερικές καλές λέξεις για να προσευχηθούμε στον Θεό, ή για να δείξουμε στους άλλους, και λέμε πολλές επίσημες ή υπερβολικές λέξεις και ούτω καθεξής, μια τέτοια προσευχή ο Θεός δεν εγκρίνει ή ακούει. Η προσευχή είναι μια σημαντική πρακτική για να είμαστε ειλικρινείς, ας αρχίσουμε με καθημερινές προσευχές και να λέμε στον Θεό ό,τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας, λατρεύοντας τον Θεό με καρδιά και ειλικρίνεια.

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε