Το μονοπάτι για να απαλλαγούμε από την αμαρτωλή φύση και να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών είναι έτσι!

2020-04-11

Παρόλο που έχουμε συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας αφού πιστέψαμε στον Κύριο Ιησού, δεν μπορούμε ακόμα να κρατήσουμε τις διδασκαλίες του Κυρίου, αμαρτάνουμε και προσβάλλουμε τον Κύριο, ανεξάρτητα από το πώς προσευχόμαστε και ομολογούμε τις αμαρτίες μας, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα δεσμά και τον έλεγχο της αμαρτίας. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται επώδυνοι, αλλά αισθάνονται αβοήθητοι. Ειδικά βλέπουν στη Βίβλο: «και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον» (Προς Εβραίους 12:14), είναι ακόμα πιο ανήσυχοι. Τότε πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από την αμαρτωλή φύση και να εξαγνιστούμε;

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάννης 12:47-48). Η Βίβλος λέει επίσης: «ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν» (Προς Εβραίους 9:28). Αυτές οι γραφές μάς λένε ότι όταν ο Κύριος επιστρέφει τις έσχατες ημέρες, θα εκφράσει και πάλι πολλές αλήθειες για να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού των ανθρώπων. Μόνο βιώνουμε το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες, μπορούμε να απαλλαγούμε από τα δεσμά της αμαρτίας, να εξαγνιστούμε και τελικά θα σωθούμε από τον Θεό και θα είμαστε κατάλληλοι για να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού.

Ένα πνευματικό βιβλίο λέει: «Οι αμαρτίες του ανθρώπου συγχωρέθηκαν εξαιτίας του έργου της σταύρωσης του Θεού, αλλά ο άνθρωπος συνέχισε να ζει με την παλιά, διεφθαρμένη σατανική διάθεση. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος πρέπει να σωθεί πλήρως από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση, ώστε η αμαρτωλή φύση του ανθρώπου να αποβληθεί πλήρως και να μην αναπτυχθεί ποτέ ξανά, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή της διάθεσης του ανθρώπου. Αυτό απαιτεί από τον άνθρωπο να κατανοήσει το μονοπάτι της εξέλιξης της ζωής, την οδό ζωής και τον τρόπο αλλαγής της διάθεσής του. Απαιτείται επίσης ο άνθρωπος να ενεργεί σύμφωνα με αυτό το μονοπάτι, έτσι ώστε η διάθεση του ανθρώπου να μπορεί σταδιακά να αλλάξει και να μπορεί να ζήσει κάτω από τη λάμψη του φωτός και να μπορεί να κάνει τα πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να αποβάλει τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση, και να αποδεσμευτεί από το σκότος της επιρροής του Σατανά, ώστε να αναδυθεί πλήρως από την αμαρτία. Μόνο τότε ο άνθρωπος θα λάβει πλήρη σωτηρία».
«Μέσω αυτού του έργου της κρίσης και του παιδέματος, ο άνθρωπος θα καταφέρει να γνωρίσει πλήρως την ακάθαρτη και διεφθαρμένη ουσία μέσα του και θα είναι σε θέση να αλλάξει εντελώς και να γίνει καθαρός. Μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να αξιωθεί να επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλο το έργο που επιτελείται σήμερα γίνεται για να καθαριστεί ο άνθρωπος και να αλλάξει. Μέσω της κρίσης και του παιδέματος του λόγου, καθώς και του ραφιναρίσματος, ο άνθρωπος μπορεί να αποβάλει τη διαφθορά του και να εξαγνιστεί».

Από αυτά τα λόγια, μπορούμε να δούμε ότι όταν ο Κύριος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, θα εκφράσει την αλήθεια για να κάνει το έργο της κρίσης. Ο λόγος της κρίσης και της παίδευσης του Θεού αποκαλύπτει τη διεφθαρμένη φύση μας, καθώς και τις διάφορες σκέψεις και ιδέες, λέξεις και πράξεις ενάντια στον Θεό, μας δείχνει το μονοπάτι για να απαλλαγούμε από αυτή τη διεφθαρμένη φύση. Όταν εξετάζουμε τον εαυτό μας σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, μπορούμε να κατανοήσουμε την αμαρτωλή μας φύση και να μισούμε τον εαυτό μας, δεν θέλουμε να ζήσουμε με τη σατανική φύση μας, αλλά είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε πράξη σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Βιώνοντας σταδιακά με αυτό τον τρόπο, τελικά θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από την αμαρτωλή φύση και να εξαγνιστούμε. Αν απαλλαγούμε από την αμαρτωλή μας φύση, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να σωθούμε και να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών; Μπορούμε να δούμε ότι η αποδοχή του έργου της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από την αμαρτωλή φύση και να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών.

♡.•*¨*•.¸¸♥.•*¨*•.¸¸❥.•*¨*•.¸¸ღ.•*¨*•.¸¸ ♡.•*¨*•.¸¸♥.•*¨*•.¸¸❥.•*¨*•.¸¸ღ .•*¨*•.¸¸ ♡


© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε