Άρτος ζωή

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο εξ μαγνα.
 

Κάθε Χριστιανός θέλει τη δική του πνευματική ζωή να έχει καλά αποτελέσματα και να αποκτήσει τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού, θέλει να κατανοήσει καλύτερα τα λόγια του Κυρίου και να κάνει τη ζωή του να μεγαλώνει. Όμως, στη ζωή μας συχνά ενοχλούμαστε από τους ανθρώπους, τα πράγματα και τα γεγονότα γύρω μας, η καρδιά μας δεν...

Στη ζωή, συχνά αντιμετωπίζουμε ασθένειες, ανεπιτυχή εργασία ή δυσκολίες στην οικογένεια. Όταν οι δυσκολίες δεν λυθούν, θα ήμασταν ανήσυχοι, ειδικά όταν δεν καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού μετά την προσευχή, σιγά σιγά θα χάσουμε την πίστη. Η διάθεσή μας θα ήταν επίσης ιδιαίτερα χαμηλή, θα ζούσαμε σε αδυναμία και πόνο. Αυτό που είναι περισσότερο...

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Κατά Ματθαίον 7:21).
«Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου» (Κατά Ιωάννην 8:31).
«Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει......

69. Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη, λέγουσα· Και συ ήσο μετά Ιησού του Γαλιλαίου.
70. Ο δε ηρνήθη έμπροσθεν πάντων, λέγων· Δεν εξεύρω τι λέγεις.
71. Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα , είδεν αυτόν άλλη και λέγει προς τους εκεί, Και ούτος ήτο μετά Ιησού του Ναζωραίου.

Στη ζωή, αισθανόμαστε ότι δεν είναι εύκολο να ζήσουμε αρμονικά με τους άλλους; Για παράδειγμα, όταν ασχολούμαστε με μέλη της οικογένειας: πιστεύουμε ότι ο σύζυγος δεν μπορεί να φροντίσει τους άλλους, δεν νοιάζεται τους άλλους, το παιδί είναι υπερβολικά ιδιότροπο, δεν είναι εύκολο να εκπαιδευτεί κλπ.. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους ή...

Η Βίβλος καταγράφει: «Και είπε προς αυτούς ο άγγελος· Μη φοβείσθε· διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς· θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη»...

«Όταν αντιμετωπίζεις αληθινά προβλήματα της ζωής, πώς πρέπει να γνωρίζεις και να κατανοείς την εξουσία και την κυριαρχία του Θεού; Όταν δεν γνωρίζεις πώς να κατανοήσεις, να χειριστείς και να βιώσεις αυτά τα προβλήματα, ποια στάση πρέπει να υιοθετείς για να δείξεις την πρόθεση, την επιθυμία και την πραγματικότητά σου να υποταχθείς στην κυριαρχία και...

«Και τι συμβαίνει με το περιεχόμενο των προσευχών; Πρέπει να προσεύχεσαι, βήμα-βήμα, σύμφωνα με την πραγματική σου κατάσταση και με αυτό που πρέπει να γίνει από το Άγιο Πνεύμα, και θα πρέπει να είσαι σε επαφή με τον Θεό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του για τον άνθρωπο. Όταν αρχίζεις να λες τις προσευχές...

Παρόλο που έχουμε συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας αφού πιστέψαμε στον Κύριο Ιησού, δεν μπορούμε ακόμα να κρατήσουμε τις διδασκαλίες του Κυρίου, αμαρτάνουμε και προσβάλλουμε τον Κύριο, ανεξάρτητα από το πώς προσευχόμαστε και ομολογούμε τις αμαρτίες μας, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα δεσμά και τον έλεγχο της αμαρτίας. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται...

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε